Lokalfotball

Tar grep mot frafall i fotballen

Det er flere seniorlag i 2022 enn da 2019-sesongen ble avsluttet. Likevel er NFF Rogaland bekymret og jobber med tiltak allerede i ungdomsfotballen.

Stavanger — I over to år har det vært usikkert hvordan fotballen påvirkes av koronapandemien og den tidvis nedstengte idretten. For voksne som ikke tilhører toppidretten ble det 16 måneder uten treninger og kamper.

Denne fotballsesongen har ting vært tilbake til normalen, og ballen ruller i alle serier igjen.

På seniornivå i de kretsstyrte seriene, som er nedover fra henholdsvis 3.- og 4. divisjon på kvinne- og herresiden, er det nå ti flere lag i seriespill enn det var da 2019-sesongen ble avsluttet. Selv om det er flere lag har mange utfordringer med å stille lag til kampene. Flere spillere som har sluttet i løpet av pandemien kan være en årsak, men uansett er det noe som bekymrer NFF Rogalands konkurranseutvikler Lars Fisketjøn.

– Faren for at lag må trekke seg er noe som henger over mange lag etter korona, sier Lars Fisketjøn til RA.

Nok spillere til kamp er naturligvis en forutsetning. Torsdagens avlyste kamp i 4. divisjon mellom Lura og Varhaug er et godt eksempel på situasjonen flere lag befinner seg i. Til Sandnesposten fortalte Luras styreleder at grønntrøyene ikke hadde mulighet å stille lag grunnet bortreiste spillere, skader og sivile jobber.

– Vi er innstilte på å fortsette denne sesongen, men torsdag ble det for vanskelig, og vi møtte ikke forståelse når det kom til vårt forslag om å flytte kampen, sa Lura-styreleder Henning Lillejord til Sandnesposten.

Kan bli endring av seriesystemet

Konkurranseutvikler Fisketjøn i fotballkretsen jobber med å se på hvilke tiltak som kan gjøres for å hindre frafall, og samtidig beholde spillerne i fotballen lengst mulig.

Ett av ønskene de har er å se på oppsettet av sesongen for de unge. Nå planlegges kampene for hele sesongen basert på hvor laget meldes på, mens det i framtiden kan bli annerledes.

– Vi har tre nivåer i ungdomsklassene, men vil ned til to på våren. Da vil det kvalifiseres til en 1. divisjon på høsten, og flere får spille kamper med de som er jevnt gode med seg selv, sier Fisketjøn.

Lars Fisketjøn høyde

Konseptet de ønsker mener han vil ha en effekt for å beholde flest mulig til seniornivå. Der ligger mye av nøkkelen for å fikse utfordringene i seniorfotballen, ifølge Fisketjøn.

– Nå planlegger vi for en framtid der alle serier i ungdomsfotball går fram til sommeren, så lages det nye terminlister for høsten. Da vil det være jevnere og mer riktig gjennom høsten. Det ser vi et ønske om fra klubbene.

Terminlistene for høsten vil være tradisjonelt oppsett med dobbeltserie hvor lagene møtes hjemme og borte.

– Det blir ikke sluttspill, men ta ut færre lag til 1. divisjon i en del årsklasser. Der kan det være seks lag i G13, G14 og alle jenteklassene i ungdom fra høstsesongen 2023 med dobbel serie og ti kamper, sier Fisketjøn.

Nedgang for veteraner – også før korona

Han vil også se i et lengre tidsperspektiv enn før og etter pandemien for å få et riktig bilde på utviklingen.

– Jeg tror det er mer naturlig å se i 2025. Det er like viktig med ungdom som det er med seniorer. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å ta grep nå, slår Fisketjøn fast.

Fra 2019 til nå er det nedgang i antall lag for sjuerfotball og i old boys / veteran på herresiden.

– Har dere gjort noe for å skape flere elleverlag, eller er eldre spillere en gruppe som er vanskeligere å mobilisere etter koronapandemien?

– Det er vanskelig å svare på etter ett år. Vi håper å få flere veteranlag, og sjuerlag, i framtiden. Vi kommer til å gjøre grep framover. Allerede før pandemien var det nedadgående. Det er nok et større bilde enn bare den, sier Fisketjøn.

Lars Fisketjøn

---

FAKTA

Tallene gjelder fra 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og nedover.

Menn:

Antall elleverlag per. 18. mai 2022: 142

Antall elleverlag per sesongslutt 2021: 134

Antall elleverlag per sesongslutt 2019: 136

-

Antall sjuerlag per 18. mai 2022: 9

Antall sjuerlag per sesongslutt 2021: 10

Antall sjuerlag per sesongslutt 2019: 14

-

Antall Old Boys/veteran-lag per 18. Mai 2022: 9

Antall Old Boys/veteran-lag per sesongslutt 2021: 7

Antall Old Boys/veteran-lag per sesongslutt 2019: 11

-

Kvinner:

Antall elleverlag per. 18. mai 2022: 31

Antall elleverlag per sesongslutt 2021: 27

Antall elleverlag per sesongslutt 2019: 27

-

Antall sjuerlag per 18. mai 2022: 9 + 1 nierlag

Antall sjuerlag per sesongslutt 2021: 10

Antall sjuerlag per sesongslutt 2019: 10

-

Kilde: NFF Rogaland

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: