Lokalfotball

Kretsens svar viser utfordringen

KOMMENTAR: Flere av trenerne i 3. divisjon synger nå ut om nivået på dømmingen i lokalfotballen. Måten NFF Rogaland avfeier kritikken på speiler problemet på en utmerket måte.

Vuk Fajfrik

Rene feiltolkninger av regler, dårlig kommunikasjon med spillerne og generelt for svak fotballforståelse. Et nivå som i sum er for lavt hos for mange. Jeg har selv sett nok 3. divisjon i år til å sitte igjen med en sterk følelse av at et kritisk blikk er på sin plass. Det er lett å skjønne frustrasjonen som denne uken kom til overflaten i RA.

Utfordringen er at for å kunne bøte på et problem må det identifiseres og adresseres. Man må kunne kalle en spade for en spade.

Kretsleder Eirik Løland er normalt en svært fornuftig og samlende herre, men reaksjonen hans på kritikken om dømmingen i lokalfotballen var avvisende og steil; – Ikke noen sak, sa Løland.

Burde han ikke heller lyttet, observert – og vært villig til å grave hvor det kan gjøre litt vondt? Hva med å heller invitere klubbene til dialog, sammen med dommerne, for å søke løsninger?

Kretsen har selvsagt sine egne dommerobservatører – som evaluerer. Den peker nok på at det står bra til. Men er det helt sikkert at de evner å se problematikken? Klarer de å være helt nøytrale i bedømmingen av egne «elever»? Hva er målestokken? Er råvaren de skal bedømme god nok fra starten?

Det er kommunikasjon – og rett kommunikasjon – som er nøkkelen her.

Så er det ingen som sier at ikke spillerne også gjør feil fra nivå fire og ned i norsk fotball. De gjør ganske mange – og spesielt etter nesten to år uten fotball. En del av den høylytte klagingen og sytingen på dommere underveis – og etter kamper – må de klare å legge lokk på selv om det koker. Det handler om disiplin – selv om du skulle ha rett. Det må klubbene ta tak i umiddelbart.

Samtidig er min opplevelse at deler av kritikken er på sin plass. Jo før kretsen kommer til den erkjennelsen – dess bedre. Først da kan det også adresseres videre til NFF sentralt. Det bør legges til rette for et løft – for dette problemet vil nemlig ikke forsvinne. Her har forbundet også et stort ansvar!

At det etterhvert kunne bli en kløft i kvalitet mellom dommere og spillere i 3. divisjon har vært åpenbart for de fleste. Da divisjonssystemet ble spisset nærmet klubbene i 3. divisjon seg toppfotballen sportslig. Det måtte de for å henge med.

Spillere på nivå fire, som før kanskje trente to-tre ganger i uken pluss kamp, gikk raskt over til fire-fem økter i uken pluss kamp. Blir man bedre av det over tid? Selvsagt! Det er noe helt annet å spille i 3. divisjon nå enn for ti år siden. Nivået er faktisk mye bedre enn mange tror. Det ser vi også når disse lagene møter toppklubbene i NM. 90-tallets slaktsifre er nesten borte.

Hvilke grep har så blitt gjort for at dommerne skal følge etter kvalitetsmessig?

Når Eirik Løland i kretsen svarer såpass avvisende som han gjør er det selvsagt for å beskytte rekrutteringen til en sårbar gruppe. Akkurat det er ryggmargsrefleks. Det er lett å skjønne.

Nivået på dømmingen nedover i divisjonene er likevel absolutt noe å se på nå som VAR ønskes implementert. For hva vil skje nedover i systemet når flere av de beste dommerne skal tilbringe helgene i en VAR-trailer? Eliteserien vil binde opp det meste av kvaliteten. Nedover vil det bli enda svakere.

Noe av det første krets, NFF sentralt – og dommerne selv – må se på er hva som gjør en dommer god.

Det handler først og fremst om kommunikasjon og fotballforståelse. En dommer som kan snakke med mennesker blir satt pris på av spillerne – selv om han gjør klare feil. For menneskelige feil er en del av fotballen. Det skal vi faktisk både omfavne, huske og akseptere i denne debatten.

En god start er kanskje å heve pensjonsgrensen for dommerne? I alle fall fra 2. divisjon og nedover. Kanskje også de fysiske kravene må lempes noe på – i det minste for de eldre dommerne?

Krav om spillererfaring på A-lagsnivå er også foreslått.

Klubbene har også et stort ansvar. Hvorfor inkluderes ikke dommerne i langt større grad med i miljøene rundt A-lagene? Hvorfor er det trenere og materialforvaltere som dømmer på trening stort sett hver gang?

Første steg er likevel å erkjenne at det er en utfordring på begge «sider». Så må man finne løsninger.

Sammen.

Espen Iversen

Espen Iversen

Sportsleder i Dagsavisen Rogalands Avis