«Derfor rammer krisen Oilers hardere enn de fleste andre»

KOMMENTAR: Tore Christiansen nekter steilt å starte sesongen i eliteserien uten tilskuere på tribunen. Veien videre er usikker. Det eneste som er sikkert er at Oilers er i en helt annen situasjon enn de ni andre klubbene. Nå er spillet i gang.

Følg RA Sporten på Facebook!

Koronakrisen treffer hockeylokomotivet Oilers langt tøffere, og mer brutalt, enn de aller fleste andre. Det på tross av en egenkapital på 35 millioner. Viruset er nærmest den verste fienden de kunne fått.

For å forklare paradokset, om hvorfor den rikeste og mest veldrevne klubben er den mest utsatte, må en se på driftsmodell.

Oilers er den eneste toppklubben i Norge som eier sin egen arena. De kan høste fruktene av fulle tribuner på en annen måte enn alle andre, men de må også ta kostnadene som følger med ved å være herre i eget hus. Der kommunene dekker de løpende driftsutgiftene hos de andre må Oilers-konsernet selv ta regningen for arenaen. Det på toppen av ansatte som ikke er permitterte og skjøvet over på staten.

LES OGSÅ: Christiansen nekter å spille kamper uten tilskuere

Et like stort problem som inntektsbortfallet fra hockeytilskuere er at den alternative inntektskilden til Oilers nå er fullstendig lammet.

DNB Arena er nemlig like mye en kulturinstitusjon som en hockeyarena. Oilers er på flere måter bygget på samme prinsipper som FC København. Danskene revolusjonerte Skandinavisk toppfotball ved å delfinansiere med annen næringsvirksomhet i bunn. Begge klubber eier også eget hus.

I utgangspunktet er det meget fornuftig ha et uavhengig bein å stå på utenfor idretten. Problemet nå er at den alternative bransjen er like hardt rammet som den primære hos Oilers.

LES OGSÅ: Christiansen går inn som sponsor i nok en konkurrent

Det som skulle være en sikkerhetsventil i tunge år er blitt en utdratt bunnpropp.

Når Tore Christiansen går så hardt og bastant ut som nå er det hele todelt. Dette er selvsagt en del av et spill for å synliggjøre problematikken – slik at Oilers kan sikre seg eventuell kompensasjon for tapte inntekter om serien spilles for tomme tribuner.

Samtidig er problematikken høyst reell.

Banklånet på DNB Arena slutter ikke å forfalle. For å kunne betale avdragene må klubbeierne ha inntekter inn. Det får de ikke nå.

Mange av konsertene i DNB Arena er utsatte eller avlyste. Det slår rett inn på likviditeten. Så er ikke Oilers sunnere enn at de er avhengig av å ha over 3000 på hjemmekampene i hockey for å gå rundt. Disse må også legge igjen ganske mange kroner på kamp – blant annet i barene i arenaen. Vil dette kunne kompenseres i en ordning for idretten? Det helhetlige bildet til Oilers er mye mer komplisert enn hos konkurrentene.

Her er det viktig å huske på at egenkapital og likviditet er to vidt forskjellige ting. Oilers har noen millioner på konto, men mesterparten av de 35 millionene er bundet i arenaen. Død kapital om de ikke selger arvesølvet – eller tar opp ytterligere lån med sikkerhet i den.

LES OGSÅ: Oilers-trener var koronafast med nyfødt barn

Når Tore Christiansen skal forklare hvorfor Oilers ikke kan starte sesongen uten tilskuere peker han på at det er ulovlig å drive for kreditors regning. Det har han isolert sett helt rett i.

Samtidig er det unntak her. Dersom eierne samlet godkjenner å stå ansvarlige for gjelden, samtidig som revisor godkjenner det, kan det driftes videre.

Oilers har drevet på denne måten i flere år før DNB Arena ble bygget. Den gangen tok Christiansen, og de andre eierne, regningen etter hver sesong. Rundt fem millioner var den vanlige summen.

Samtidig har tidene endret seg siden det. Oilers er et konsern med tre selskaper. De er ingen ren idrettsklubb slik flere av konkurrentene. Hockeylokomotivet drives nå etter den såkalte dualmodellen. Pyramiden inkluderer idrettsklubb, et vanlig AS og et holdingselskap som eier hallen.

De største aksjonærene i Oilers er Tore Christiansen, Åge Westbø og Vikings styreleder Thor Steinar Sandvik. At de trykket på nødknappen direkte, ved å være først ut i norsk idrett med å permittere stort sett rubbel og bit, var intet annet enn ansvarlig økonomistyring.

RA vet at det murres internt i organisasjonen til Oilers nå. Samtidig er det viktig å huske på at Oilers ikke er Viking. Publikumsinntektene i Jåttåvågen utgjør en mye, mye mindre del av totalbildet enn i Oilers-konsernet.

LES OGSÅ: Oilers-stjernen sa nei til utlandet igjen

Viljen til å trø til med refusjon til idretten virker, til en viss grad, å være til stede politisk. Den vanskelige oppgaven til Tore Christiansen og co. er å komme tilstrekkelig innenfor.

Hvis ikke er risikoen stor for at Oilers igjen blir et bunnløst sluk for eierne.

Det blir de neppe med på én gang til.

LES OGSÅ: Oilers henter landslagsback og forlenget med fem spillere