Sport

Flere unge får sjansen for Oilers

Ni ju­ni­o­rer, hvor­av to mål­vak­ter, tas opp til tirsda­gens in­tern­kamp i DNB Arena. Det blir den før­s­te kam­pen til Oilers si­den be­gyn­nel­sen av ja­nu­ar.

Kun for abonnenter

Kristoffer Knutsen

Journalist i Dagsavisen Rogalands Avis

Mer fra: Sport