Sport

Innrømmer at ny sportsdirektør fort blir et tema i Viking i vår

FK-leder Rune Bertelsen i Viking ser det som naturlig å diskutere organisasjonskartet om han blir gjenvalgt.