Sport

Derfor var Niklas Sandberg i Haugesund

Nik­las Sandberg er øns­ket av Viking, men det skal være stor av­stand mel­lom FK Haugesund og de mør­ke­blå.