Sport

Idrettskaos: – Bryr seg tydeligvis ikke om dette arbeidet

I hand­lings- og øko­no­mi­pla­nen til Stavangers po­li­tis­ke fler­tall er det lagt inn et for­slag som end­rer pen­ge­fly­ten til id­ret­ten.