Sport

Dette tror Grødem vil avgjøre

Mag­nus Ret­si­us Grødem og Sand­nes Ulf tar imot Kongs­vin­ger. Det er spe­si­elt én ting Bryne-gut­ten tror vil av­gjø­re kam­pen i ly­se­blått fa­vør.

Magnus Retsius Grødem. Foto: Kristoffer Knutsen