Sport

Ny satsing fra Viking

I tom­me lo­ka­ler på Stadionparken skal Viking nå etab­le­re noe nytt som skal trek­ke fle­re mål­grup­per til Jåt­tå­vå­gen. Det er ikke len­ger kun fot­ball klub­ben dri­ver med.