Sport

Nå er han tilbake på isen etter operasjon

Etter en strålende sesong i Oilers er Thomas Berg-Paulsen på vei tilbake for fullt.

Følg RA Sporten på Facebook!

Thomas Berg-Paulsen (20) ope­rer­te da lag­kom­pi­se­ne egent­lig skul­le spilt slutt­spill. Nå er han til­ba­ke på isen med Oilers igjen.

2019/20-se­son­gen blir stå­en­de som den hvor Berg-Paulsen for al­vor slo gjen­nom for Oilers.

På de 31 kam­pe­ne han rakk før han måt­te gi seg med en kne­ska­de pro­du­ser­te vin­gen syv po­eng. I til­legg var det kun én gang han var på isen da mot­stan­de­ren sco­ret.

Han var godt inne i Oilers’ de­fen­sivt beste rek­ke sam­men med Lud­vig Hoff og Brady Brassart da han fikk pro­ble­mer med me­nis­ken.

LES OGSÅ: Sjekk hvem som leder Oilers-spillerne på isen

Til­ba­ke på isen

I mars ope­rer­te han. Me­nis­ken ble sydd på plass. Nå kan han igjen skøy­te ut på isen for å spille is­ho­ckey.

– Det er en dei­lig fø­lel­se å være til­ba­ke i DNB Arena, sier Berg-Paulsen til RA.

Re­ha­bi­li­te­rin­gen et­ter en kom­pli­sert ope­ra­sjon tar nor­malt lang tid. Så langt er 20-år­in­gen po­si­tiv.

– Jeg må fort­satt ta det ro­lig, det har ikke grodd skik­ke­lig ennå.

LES OGSÅ: Systemet som kan gi Oilers CHL-trøbbel (+)

Skal rek­ke se­rie­start

Hvor­dan is­ho­ckey­se­son­gen blir er fore­lø­pig uvisst. Berg-Paulsen er ty­de­lig på at han skal rek­ke den, uan­sett når den kom­mer i gang.

– Jeg er klar til se­song­start, slår vin­gen fast.

Så langt er det in­gen­ting som ty­der på at han ikke skal rek­ke det. Li­ke­vel hand­ler det i stor grad om å ikke ta noen sjan­ser.

– Jeg lig­ger for­an skje­ma så langt. Jeg tar in­gen ri­si­ko, sier Berg-Paulsen.

LES OGSÅ: Slik blir veien videre for Oilers

Oilers 2020/21

Per 18.6.2020.

Mål­vak­ter: Hen­rik Holm og Jo­nas Wik­støl.
Backer: An­dre­as Kla­ve­stad, Jep­pe Meyer, Daniel Bøen Rok­seth, Ni­co­lai Bryh­ni­sve­en, Dennis Sveum, Pat­rick Ul­rik­sen og Kris­ti­an Øst­by (ny).
Lø­pe­re: Lud­vig Hoff, David Mor­ley, Thomas Berg-Paulsen, Si­men Tal­ge, Mag­nus Hoff, Tom­my Kristiansen, Markus Vi­king­stad, Markus Søberg, Ro­bin Hag­lund Mathisen og Dan Kis­sel.

Mer fra Dagsavisen