Sp tror det fortsatt er mulig å utsette bomringen

– Vi får ta denne diskusjonen på Stortinget uavhengig hva styringsgruppen kommer fram til, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Hvordan få en rettferdig bompengeløsning? Sp-mener de har løsningen som vil få ordførerne i styringsgruppen i byvekstavtalen på gli i spørsmålet om rushtidsavgift og utsettelse av byvekstavtalen.

Mandag ettermiddag holdt partiet en pressekonferanse ved Stavanger universitetssjukehus. Der befinner nemlig en av de mange bommene som skal aktiveres på Nord-Jæren fra 1. oktober. Den er også ett av flere eksempler på hvor urettferdig bommene kan ramme. For å komme seg til sykehuset må nemlig bommen passeres. 

Nå ønsker Sp å ta bompengesaken opp i Stortinget når det åpner igjen 2. oktober. Der vil de legge fram det de mener er løsningen på den betente konflikten på Nord-Jæren: Utsett byvekstavtalen til januar for å fjerne rushtidsavgiften.  

Å få et flertall for dette i Stortinget vil sende et sterkt signal til ordførerne i styringsgruppen på Nord-Jæren, tror stortingsrepresentant Geir Pollestad. Sammen med blant andre Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og fylkesleder i Rogaland senterparti Vidar Nedrebø, stod de bak pressekonferansen mandag. 

– Løsningen som vi skisserer vil roe protestene i befolkningen. Det vil medføre at de som står i fare for å måtte betale svært mye, vil måtte betale betraktelig mindre. Jeg mener kommunene må se på dette som et reelt alternativ og en invitasjon fra Sp for å gjøre noe med problemet. For hvis vi skal tro regjeringen, som sier at de også ønsker å kutte rushtidsavgiften, så har vi jo flertall med regjeringen på Stortinget. Da vet i hvert fall kommunene at dette er et alternativ, sier Pollestad til RA.

LES OGSÅ: Regjeringen åpner for å utsette bomringen – ordførerne sier nei

Ikke et krav

Mandag var det et annet møte som fikk betydelig større medieoppmerksomhet enn Senterpartiets pressekonferanse. På formiddagen deltok styringsgruppen i Byvekstavtalen i et hastemøte med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)  om de nye bomringene på Nord-Jæren. Der kunne Dale kunngjøre at regjeringen åpner for å utsette innføringen av den nye bomringen som skal iverksettes på Nord-Jæren 1. oktober. Heller ikke rushtidsavgiften er et krav fra statens side, uttalte han. 

Blant Sp-erne var naturlig nok uttalelsene til Dale en snakkis. Ikke minst fordi Pollestad på fredag sendte spørsmål til Dale om det ligger noe til hinder for å utsette hele bompengepakken på Nord-Jæren, skrev Aftenbladet.

– Jeg oppfattet samferdselsministerens beskjed i dag at det vil være mulig å utsette iverksettelsen av bomringene. Da vil det være en mulighet for oss å foreslå på Stortinget at vi kutter rushtidsavgiften, sier Pollestad, som mener det er mest hensiktsmessig å utsette innføringen av bompenger til 1. januar neste år.

LES OGSÅ: Flertall i Sandnes kommune for utsettelse av bomringen

En lokal beslutning

Samferdselsminister Jon Georg Dale understreket i sitt hastemøte at utsettelse av innføringen av de nye bomringene og rushtidsavgift fullt og helt er en lokal beslutning. 

– Men de må innfri disse to klare forutsetningene: Balanse mellom inntekter og utgifter og nullvekstmålet, understreket Dale overfor NTB.

Alle i styringsgruppen må dessuten være enige om å utsette innføringen av nye takster til etter reforhandling, uttalte han. 

Men lokalt er det ikke enighet. Sandnes-ordfører Stanley Wirak er til nå den eneste i styringsgruppen på fem som har uttalt at han ønsker en utsettelse av bomringen.

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø har på sin side uttalt at hun ikke ser for seg hvordan bypakken skal nå nullvekstmålet uten en rushtidsavgift, og avviser at avtalen bør utsettes.

Geir Pollestad varsler at partiet vil ta diskusjonen om rushtidsavgift og utsettelse av byvekstavtalen på Stortinget, uavhengig hva styringsgruppen kommer fram til. 

LES OGSÅ: Tvinger Frp til å stemme for bompenger igjen

Debatt i mange partier

– Kan regjeringen med et flertall overstyre styringsgruppen?
 
– Nei. Men styringsgruppen vil også måtte forholde seg til hva kommunene gjør. I Sandnes opplever vi at et flertall med Ap, Frp og Sp, har et felles syn om at de ikke ønsker rushtidsavgift. Sandnes er en sentral aktør i bompengespørsmålet. Det kan ikke være sånn at Stavanger har vetorett i denne saken, sier Pollestad.
 
– Men det er også andre kommuner som er enige med Stavanger?
 
– Ja, men det får vi se litt på. Dette spørsmålet diskuteres i mange partier. Nå har vi skissert en måte å løse dette på, så får kommunene bli enige om hva de skal gjøre lokalt, sier Pollestad.

– 2. oktober vil du ta saken opp i Stortinget. 1. oktober aktiveres bomringene. Er ikke da løpet kjørt for å få til en utsettelse av dem?
 
– Det er bare snakk om noen klistrelapper på noen skilt og et par trykk på datamaskinen for å fjerne rushtidsavgiften. Så det lar seg nok gjøre.

Regjeringen bestemmer

 Trygve Slagsvold Vedum er fornøyd med dagens uttalelser fra samferdselsministeren.
 
– Det blir ofte sagt fra regjeringen at det er opp til de lokale, men det er regjeringen som styrer det. Da skulle det plent bare mangle når det er så mye opprør som det er nå, at samferdselsministeren sier at han kan gi kommunene mer tid. Det er det minste man kan forvente av Dale, sier Slagsvold Vedum til RA.