Sp-trioen Bjarne Kvadsheim, Arnhild Skretting og Tore Thomassen mener det er fullstendig uansvarlig å kutte «hele» beredskapen i Rogaland. Foto: Arne Birkemo

Sp til kamp mot HV-kutt

Regjeringen vil kutte nesten halvparten av soldatene i HV-08. – Dette finner vi oss ikke i, tordner Senterpartiet.

Ønsket fra regjeringen er å kutte antall HV-soldater fra 42.000 til 35.000.

– Brorparten av kuttene skjer i Rogaland. HV-08 (Rogaland, og Agder-fylkene) vil gå fra å være rundt 6000 soldater til under 3000 soldater. Spesielt Rogaland har mye viktig infrastruktur. Vi er energifylket og vi leverer mat til hele landet, sier Bjarne Kvadsheim, gruppeleder i Stavanger Sp.

– Dette finner vi oss ikke i, legger lokallagsleder Arnhild Skretting til.

– Beredskap handler også om at HV bistår ved naturkatastrofer, som flommen i Egersund i 2015. Moderne, digital hybridkrigføring visker også ut grensene på krig og fred, som gjør at beredskap både i krig og fred er viktig, supplerer Tore Thomassen.

– En grunnpilar i Sp

Ifølge Sp-trioen er forsvarspolitikk en av grunnpilarene i partiet. På landsmøtet nylig bestemte Sp for å øke antall HV-soldater til 50.000, i stedet for å kutte til 35.000.

– I tillegg vil vi at to prosent av statsbudsjettet skal gå til forsvar. Sp vil også styrke den allmenne verneplikten, sier Skretting.

– Sp vil også ha en egen helikopterberedskap, dersom noe skulle skje på alle oljeinstallasjonene i Nordsjøen, legger hun til.

Under landsmøtet bestemte Sp seg for å gå for en gjenoppretting av Sjøheimevernet, som skal nedlegges.

Skrekkeksempel

Lokallagslederen kommer med et eksempel på hvor få personer som skal beskytte Norges grenser.

– Hæren har 4500 personer som er fast ansatt. Legger man til vernepliktige på 4200, så er man i underkant av 9000 personer. Universitetssykehuset i Oslo har 20.000 ansatte. Vi kan ikke kutte og kutte i grunnfjellet – Heimevernet – som skal beskytte vårt landstrakte land, sier Skretting.

Hun påpeker alvorligheten med at Hæren og Heimevernet svekkes, mens flyvåpenet styrkes.

– Norge er et land som er helt avhengig av hjelp utenifra, fra Nato. Men det vanskeligste er å sende inn allierte soldater inn i landet vårt. Det er lettere med fly. Derfor forstår jeg ikke disse kuttene i Hæren og HV, sier Skretting.

– Bruker midlene feil

Thomassen stiller seg undrende til pengebruken.

– Man kjøper dyrt material i form av fly og fregatter, som spiser opp alle midlene. Material og utstyr blir kjøpt inn nærmest uten utredning og diskusjon. Man må kanalisere de økonomiske midlene inn på andre våpengrener, og ikke bare tenke Nato – selv om det også er viktig, sier Thomassen.