Bra stemning på statsrådsbesøk. Terje Søviknes med Merete Vadla.

Søviknes til kamp for flere oljedråper

Klimaet vinner på størst og raskest mulig norsk oljeutvinning, hevder en oljeminister på besøk for å se hvordan vi kan hente flere dråper fra reservoarene.

Olje- og energiminister Terje Søviknes besøkte tirsdag IOR-senteret på Universitetet, for å se hvordan det nasjonale senteret arbeider for å få mest mulig olje opp fra reservoarene.

Under syv måneder før høstens stortingsvalg er det ingen tvil om at Frp-ministeren prioriterer Stavanger-besøk høyt.

– Det skulle bare mangle. Det er ekstremt viktig å være tett på næringen. Fallet i oljeprisen og Parisavtalen har gitt bransjen et fall i omdømmet. Jeg er opptatt av og løfte fram næringen, og kommer nok snarlig på besøk igjen, sier Søviknes til RA.

Nanoteknologi

Han har nettopp fått en gjennomgang av IOR-senterets forskning på blant annet nanopartikler og polymermolekyler, som kan brukes for å presse mer olje ut av reservoarene.

Senterleder og professor Merete Vadla Madland viste fram laboratoriet i Kjølv Egelands hus, med utstyr som blant annet kan simulere oljereservoars teknologiske historie.

– Dette er gresk for meg, selv om jeg har ingeniørbakgrunn, men det er fantastiske muligheter her, repliserte Søviknes.

Kalkyler anslår at én prosent økt oljeutvinningsgrad representerer 300 milliarder kroner i økte verdier, eller 75 nye operahus, som eksminister Tord Lien meldte under åpningen av IOR-senteret i 2014.

– Best for klimaet

Søviknes er opptatt av at verdensmarkedet uansett vil etterspørre olje og gass som en del av energimiksen også etter Parisavtalen.

– Norge har blant den «reneste» produksjonen i verden, langt renere enn karbonavtrykk andre land avgir. Verden vil trenge mer energi i årene som kommer, uavhengig av Parisavtalen. Da er det helt urimelig at vi ikke skal utvinne olje og gass i Norge. Det vil være bra for klimaet at Norge utvinner mest mulig olje, raskest mulig, sier Søviknes til RA.   

– Oppsiktsvekkende galt

WWF mener Søviknes’ konklusjoner er oppsiktsvekkende gale.

– All forskning viser at oljeproduksjonen må ned. Det internasjonale energibyrået (IEA) slår fast at det ikke kan bygges nye kraftverk for å omdanne fossil energi til strøm og oppvarming fra 2017, hvis vi skal ha 50 prosent sjanse for å oppnå målene i Parisavtalen, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Norge.

Hun peker videre på økning av elbiler og vind- og solkraft.

– Oljeselskaper som Shell og Statoil har selv slått fast at etterspørselen etter fossilt brennstoff til trafikk vil gå ned etter 10–15 år. Verden vil trenge mer energi, men sol og vind er allerede nå konkurransedyktig i land som Spania, Chile og Tyskland. Alternativ energi vil ta over, spørsmålet er bare når. Det er oppsiktsvekkende at Søviknes mener etterspørselen etter olje vil øke, sier Lomelde.

Hun mener den såkalt «renere» oljeprodusjonen i Norge ikke er et argument.

– At noen norske felt har lavere utslipp enn gjennomsnittet i verden spiller liten rolle all den tid 90 prosent av utslippene skjer når oljen og gassen brukes. Det ingen tvil om at norsk olje er like skadelig for klimaet som all annen olje, sier Lomelde.