Solvik-Olsens pekelek

LEDER: Det er som kjent ikke opp til Solveig Ege Tengesdal (KrF) å skrive ut skatter for å finansiere veier eller sette nasjonale klimamål, skriver Bjørn G. Sæbø.

Ketil Solvik-Olsen (Frp) er glad i å framstå som handlekraftig, enten han klipper snorer eller lanserer en nasjonal transportplan til 1000 milliarder kroner. Energien statsråden fra Bryne bruker på å fronte samferdsel skal han ha ros for – Solvik-Olsen har løftet sektoren på sin vakt – samtidig som han fortjener et rapp over fingrene for sin pekelek. Utspillet fra samferdselsministeren om at hans «motstandere gir inntrykk av at regjeringen tvinger kommunene på Nord-Jæren til å ha bompengering» er ukledelig taktikkeri.

Like riktig som det er at Frp måtte tygge i seg et kompromiss ved å stemme for bymiljøpakken på Stortinget, like riktig er det at fylkestinget og kommunene på Nord-Jæren har fremmet bompakken som lokalt initiativ. Og det er her samferdselsministeren er så opptatt av å framstå som politisk ubesudlet at han peker nedover der fylkestings- og kommunestyrepolitikerne sitter. Utenom stamveiene har fylkeskommunene et ansvar for «sine» veier og kollektivtrafikken minus NSB. Det er som kjent ikke opp til Solveig Ege Tengesdal (KrF) å skrive ut skatter for å finansiere veier eller sette nasjonale klimamål. Fylkesordføreren og andre regionale og lokale politikere må forholde seg til føringer fra oven, fra regjeringen og Stortinget, for å få noe gjort. LES OGSÅ: Kan bli vanskelig å snu betalingsretningen på Bybrua

For å få fart på samferdselstiltakene – og ikke nå målet om nullutslipp i trafikken som Frp støtter – er bompenger et nødvendig onde. Alternativene er uspiselige for flere partier. Hvis bompenger ikke skal finansiere bussvei, sykkelveier og veier til over 30 milliarder på Nord-Jæren og tilsvarende prosjekter i andre byområder, er økte skatter én løsning. Den andre er å bruke mer oljepenger på veier – et standpunkt som ikke lar seg forene med Siv Jensens ord fra fjorårets budsjettdebatt om «å gi mindre gass». Nok et alternativ til bompengefinansiering er det opplagte, som fylkesleder Stanley Wirak i Rogaland Ap peker på: Skal vi slutte å bygge veier?