Lokalpolitikere skal forhandle om statlige bidrag for dyrere bussvei. FOTO: ROY STORVIK

Solvik-Olsen-nei til dyrere bussvei

Ketil Solvik-Olsen vil ikke være med og ta kostnadene for dyrere bussløsninger som ikke gir bedre trafikkflyt i Stavanger-regionen.

Kostnadene for – og omfanget av – bussveien på Nord-Jæren har økt fra anslåtte 4 milliarder kroner til Vegvesenets siste prisanslag på 9,9 milliarder kroner.

En politisk forhandlingsgruppe bestående av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø og Sandnes-ordfører Stanley Wirak skal i forhandlinger med staten for å avklare hvor stor del av ekstrakostnadene for bussveien som skal dekkes sentralt. Alternativet er økte bompenger. Staten skal dekke inntil 50 prosent av kollektivdelen i den bompengefinansierte Bypakke Nord-Jæren.

– Må bedre mobilitet

– Det må ligge en nyttevurdering i bunn. Løsninger som ikke betyr økt mobilitetsnivå, kan ikke forventes å få statlig delfinansiering, sier samferdselsministeren til RA.

Han vil ikke gå inn på detaljer som om midtstilt bussvei i Kannik eller busstunnel under Tjensvollkrysset er slike typer fordyrende løsninger.

Bussveien er det prosjektet som har høyest prioritet i Bypakke Nord-Jæren, som henter inntekter fra 38 nye bomstasjoner.

Veidirektøren

Solvik-Olsen vil ikke antyde noe om smertegrensen for bomtakstene på Nord-Jæren etter at bomringene rundt bysentraene står ferdige. Han viser til at Vegdirektoratet og veidirektør Terje Moe Gustavsen er fylkeskommunen og Nord-Jæren-kommunenes forhandlingsmotpart i spørsmålet om statlig finansiering av ekstrakostnader.

Forhandlingsgruppen med Tengesdal, Helgø og Wirak har berammet et forberedende møte 22. august.