Solberg avviser distriktsopprør mot Høyre

Statsminister Erna Solberg (H) mener valget ikke er et tegn på et distriktsopprør spesielt rettet mot Høyre.

– Høyre gjør det ikke dårligere i distriktene enn i mange av byene, vi gjør det faktisk bedre i mange distriktskommuner enn i byene, sier Solberg til NTB.

Hun forklarer Høyres tilbakegang med at valgkampen ikke var preget av det Høyre anser som de viktigste sakene.

Solberg avviser også at valgresultatet for Høyre betyr noe for hennes posisjon som partileder og statsminister.

– Jeg opplever at det ikke er noen diskusjon, sier hun.

– God stemning

Hun mener det har vært god stemning i partiet gjennom valgkampen, og at partiet har vært enig om hva som er de viktigste sakene for dem.

På spørsmål om hvem som har ansvaret for nedgangen, svarer hun:

– Vi har alle et medansvar for dette. Vi har jobbet hardt med våre politiske saker, våre løsninger. Det tror jeg hele partiet er enig om, sier hun.

– Mer radikalt

Solberg mener mange kommuner etter valget vil bli styrt av et «broket flertall» og tror politikken blir mer radikal flere steder.

– Det kan godt tenkes at en del av gjennomslagene Arbeiderpartiet er nødt til å gi på rød side, er gjennomslag som velgerne ikke ønsker å se i rikspolitikken i 2021, sa Solberg da hun møtte pressen dagen etter kommune- og fylkesvalget.

– Det blir i en del kommuner et mer radikalt styre enn tidligere, fortsatte hun.

Solberg sier hun mener Høyre burde gjort det bedre, men mener partiet klarte å mobilisere mot slutten.

– Vi mener dette danner grunnlaget for en god valgseier i 2021. Men vi vet jo at det er et krevende løp etter to perioder i regjeringskontorene. Vi skal jobbe hardt for å vise resultatene og at vi er sultne på å løse de store utfordringene, sa hun.