Hamid (14, bakerst) og Hussein (14, foran) liker seg i timene på Sola ungdomsskole, både når de er med sine egne klasser, og i innføringstimene. Foto: Erik Sergio Auklend.

Sola Venstre vil gi minoritetselever et ekstra skoleår

I Sola foreslår Venstre å bruke erfaringer fra Ålesund til å hjelpe innvandrerelever gjennom utdanningsløpet. Et ellevte skoleår skal hindre frafall når elevene når den videregående skolen.

Av Erik Sergio Auklend

Integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) la i mai 97 millioner kroner på bordet.

Disse millionene er øremerket hjelp til innvandrerkvinner og – ungdom, for å få flere av disse personene ut i jobb og utdanning. Nå vil Sola Venstre foreslå at kommunen får tak i en egen del i «millionpotten».

Partiet vil bruke noen av Listhaug-pengene på et ekstra, ellevte skoleår for innvandrerelever.

– Man har sett utfordringer ved at unge innvandrere skal lære seg norsk og andre basiskunnskaper fortest mulig. Det norske skolesystemet kan legge bedre til rette for at disse ungdommene kan komme seg gjennom videregående, og da kan et ekstra grunnskoleår være en vei å gå, tror vi, sier Anja

Berggård Endresen, gruppeleder for Sola Venstre, og nestleder for Utvalg for oppvekst og kultur i kommunen.

Ser til tiltak på Sunnmøre

Ifølge Utdanningsdirektoratet presterer elever med innvandrerbakgrunn lavere på nasjonale prøver, oppnår lavere avgangskarakterer, og gjennomfører videregående opplæring i mindre grad enn øvrige elever, særlig de som selv har innvandret til Norge.

Dette har blant annet sammenheng med at mange har bodd kort tid i landet og at mange har foreldre med lavt utdanningsnivå.

Ekstra penger til skolesektoren i Sola er derfor noe Endresen tror hun vil få bred støtte for, når hun legger fram forslaget på mandag.

Endresen har hentet inspirasjon til forslaget fra Ålesund.

– Der har de hatt ordningen en stund nå, med merkbare resultater, kan Endresen fortelle.

Dette bekreftes også av leder for Virksomhet Flyktning i Ålesund kommune, Vigdis Thoresen.

– Uten at jeg har konkrete tall foran meg, kan jeg si at det stemmer at denne ordningen har fungert på en strålende måte for de elevene som deltok i prosjektet, sier Thoresen.

Elevene gir tommel opp

Innføringselevene ved Sola ungdomsskole er ivrige etter å lære seg mest mulig.

Hamid (14) og Hussein (14) har vært i Norge et drøyt års tid. De ser ikke bort fra at et ellevte skoleår kunne hjulpet dem før de begynner på videregående.

– Norsk er ganske vanskelig å lære, og vi skal også lære matte, samfunnsfag og andre fag. Vi vil gjerne ha et år til på Sola ungdomsskole, sier Hussein.

Rektor ved Sola ungdomsskole, Lill Wegner Thomassen, er opptatt av det som skjer med elevene når de går fra grunnskolen til videregående.

– Dialogen mellom kommunen og fylkeskommunen er veldig viktig. Elevene er sårbare i overgangen til videregående skole. Det er viktig at også videregående skole blir styrket i opplæringstilbudet til denne elevgruppen. Elever har ulike behov, og det må være utgangspunktet vårt. Jeg er positiv til den oppmerksomheten Anja gir denne viktige saken, sier Thomassen.

– Vi skal jobbe for å skaffe pengene, og så overlater vi den faglige vurderingen til dere som kan mest om det. Dere skal få skape gull av midlene, sier Endresen til rektoren.