Pass

Snart må du til Randaberg for å få nytt pass

I påvente av nytt politihus, som ligger flere år fram i tid, blir passtjenesten i Stavanger flyttet til Randaberg.

Nærpolitireformen fører med seg en rekke endringer og nye funksjoner. I tillegg har romkapasiteten på politihuset i Stavanger lenge vært utfordrende. I påvente av nytt politihus, som ligger flere år fram i tid, blir passtjenesten i Stavanger flyttet til Randaberg, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Etter hvert vil det i tillegg innføres en prøveordning ved Stavanger lufthavn, Sola, et tilbudet som kan bli utvidet dersom det viser seg å være behov.

– Ved å legge denne tjenesten til Randaberg, utnytter vi de lokalene vi allerede har. I et kostnadsperspektiv er det viktig å tenke på at god utnytting av ressurser vil gjøre politidistriktet enda bedre rustet til å bruke midler på andre tjenester som vil tjene innbyggerne. Vi har imidlertid forståelse for at denne endringen kan oppleves som en utfordring for innbyggerne, forklarer lokal prosjektleder i Prosjekt Nytt Politidistrikt (PNP), Bernt Norvalls.

Fra og med torsdag 1. mars vil dørene ved Randaberg lensmannskontor låses for en kort periode. Lensmann Christopher Tanberg går over i ny stilling og passutstedelse flyttes inntil videre til politihuset i Stavanger, fram til lokalene på Randaberg er rigget for å utstede pass igjen. Det er foreløpig usikkert når dette vil skje, men det kan bli før sommeren.