Foto: Frode Olsen

Snart helt bilstengt i Vågen

Skagenkaien er allerede sommerstengt, men snart kan man vandre enda friere som fotgjenger i Vågen.

Onsdag neste uken klokken 06.00 sommerstenges Vågen helt.

Kongsgårdbakken og Strandkaien helt ut til rundkjøringen ved konserthuset stenges for ordinær trafikk onsdag klokken 06.00.

Varetransport er i tillatt i perioden mellom klokken 06.00 og 11.00.

Gladmat

Det skal rigges til Gladmatfestiavlen, som arrangeres fra 19. til 22. juli. Under Gladmat flyttes sperrepunktet i Kongsgårdbakken ut til rundkjøringen i Haakon VIIs gate ved Romsøegården.

Hele Vågen-området åpner for vanlig biltrafikk fra og med 7. august.

Åpner en uke i juli

Men det blir ikke helt stengt fram til 7. august.

Om morgenen onsdag 26. juli åpner Strandkaien og Kongsgårdbakken for trafikk i en uke, før det igjen stenges i forbindelse med veteranbåtfestivalen Fjordstream, som arrangeres 3. til 6. august.