Smittevernoverlege: – Kan ta i bruk hurtigtesting i spesielle tilfeller

Smittevernoverlege tror ikke hurtigtestene blir nødvendige for Stavanger kommune foreløpig.

– Vi kommer til å få en del av hurtigtestene. Vi jobber med å finne ut når vi vil ha nytte av dem. Det er fortsatt en utfordring at de er definitivt best i å stole på et positivt svar, ikke et negativt. Vi har såpass god kapasitet og rask svartid i vår region, derfor er nytten av hurtigtestene veldig begrenset foreløpig, sier smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune til RA.

Han forklarer at hadde det begynt å ta mer enn ett døgn å få prøvesvarene, ville kommunen absolutt tatt i bruk hurtigtestene, fordi det er viktig med rask svartid.

 – En situasjon der vi tenker det kan være aktuelt å bruke hurtigtestene, er om for eksempel en nærkontakt blir syk og har symptomer. Da ville en hurtigtest gjort at vi kunne igangsatt smittesporing ett døgn tidligere enn ellers. Også i noen utbruddssituasjoner, som for eksempel på et sykehjem, kunne det vært en fordel å bruke hurtigtestene, forklarer smittevernoverlegen.

Johannessen nevner også at det kunne vært en idé å ha hurtigtester på flyplasser. 

– Spesielt når folk har symptomer. Men det er ikke en god måte å «screene» på, for man kan ikke stole på de negative svarene. Fra pilottestingen i Oslo vet vi at bortimot 1 av 4 positive prøver ikke blir fanget opp av hurtigtestingen. Det gjør at man foreløpig må ta hurtigtesten sammen med vanlig test, sier han, og påpeker at det er tidkrevende.

LES OGSÅ: Kjøpesentrene har satt Black Friday-rekorder

Tidkrevende

– Det er mye likt, men det tar litt mer tid å ta begge testene. Vi må lage en ny rutine, og ha folk på teststasjonene som kan gjøre dette. Nå bestiller de prøven, og så sendes den til sykehuset. I en hurtigtest må prøven tas, og så er det en del prosedyrer som må gjøres med prøven. Svarene må journalføres og så videre. Hvis vi har sagt vi kan ta 1000 tester om dagen, kan vi ikke si det samme om vi innfører hurtigtester også. Svarene kommer fortere, men det tar lengre tid å ta prøven. Da er spørsmålet hva som blir fornuftig å bruke tid på, sier Johannessen.

Han forklarer at Stavanger kommune ikke begynner å bruke hurtigtestene før i hvert fall neste uke. 

– Jeg tror ikke det blir storstilt bruk, kun i spesielle situasjoner. Sånn jeg kan se nå foreløpig. For Stavanger er det kun foreløpig i spesielle situasjoner der vi av en eller annen grunn trenger å få svaret raskere, men i nesten alle situasjoner er ett døgn raskt nok.

LES OGSÅ:  Stavanger kommune får 20 millioner kroner ekstra for smittevernsarbeid

– Kjempegod kapasitet

Den siste tiden har det vært en voldsom nedgang i hvor mange Stavanger kommune tester hver dag. 

– Vi har kjempegod kapasitet. Det henger nok sammen med at færre er syke og har luftveisdiagnoser. Vi er inne i en periode med lite smitte, lite luftveissmitte, noe som kan ha sammenheng med at vi har mindre kontakt enn vanlig. I tillegg er det større etterspørsel etter vanlig influensavaksine også. 

Johannessen synes det er bra å se at smittetallene går ned, men understreker at det er viktig ikke å slippe opp for tidlig. 

– Vi må nok fortsette med testing og smittesporing til påsken i hvert fall, selv om vaksinen kommer snart. Vi må forsikre oss om at det ikke blusser opp igjen.