Pass

– Slutt for pass i Stavanger

Passutstedelse flyttes fra Stavanger til Randaberg.

Torsdag 6. september er siste åpningsdag på passkontoret i Politihuset i Stavanger. På grunn av plassutfordringer flyttes tilbudet midlertidig til Randaberg lensmannskontor.

– Lensmannskontoret på Randaberg har vært midlertidig stengt siden 1. mars, men vil åpne igjen tirsdag 11. september, opplyser leder for geografisk driftsenhet Stavanger og Ryfylke, Odd Tveit Jørgensen.

Timebestillingen gir forutsigbarhet

Jørgensen har forståelse for at innbyggere i Stavanger som trenger pass kan reagere på at avstanden til passkontoret nå øker. Han presiserer likevel at en med god planlegging vil kunne løse dette på en god måte.

–  Tilbudet om timebestilling på nett gjelder også for Randaberg, noe som gir innbyggerne forutsigbarhet. Randaberg skal inntil videre ha samme åpningstider som passkontoret i Stavanger har i dag og ha fire passkiosker, som , sier Jørgensen.

Flere i samme hus

Lensmannskontoret på Randaberg har som nevnt vært stengt i en periode. I tillegg til passkontor skal nå hele forvaltning førstelinje i den geografiske driftsenheten, blant annet mottak av våpensøknader og kjøresedler, samt politikontakten ha base i lensmannskontoret på Randaberg.