Slik vil MDG endre Stavanger

DEBATT: Vi vil ha en by med mer lek og natur – og færre biler og mindre forurensing, skriver MDGs Daria Maria Johnsen

Av Daria Maria Johnsen, Miljøpartiet De Grønne

En by som er god for barna, er god for alle. Derfor vil vi ha en by med mer lek og natur – og færre biler og mindre forurensing.

Miljøpartiet De Grønne vil endre Stavanger. Til å bli en by som prioriterer barna, ren luft, natur, sykkel, bybane, og bilfritt byliv over trafikk og forurensing. Derfor har vi laget seks krav som vi krever gjennomslag for i Stavanger.

1. Gi Vågen tilbake til innbyggerne. Vågen skal stenges for biler permanent og erstattes av en promenade som kan inneholde fortauskafeer, lekeplasser og samlingssted for voksne, flere benker, flytende badstuer, trær, plantekasser, foodtrucks og festivaler. Cruiseskipene skal bort fra Vågen og erstattes av en småbåthavn. Torget og Vågen skal gis nytt liv og bli et nytt og familievennlig byrom i Stavanger.

2. Mer natur i byen. Vi skal plante minimum 5000 nye by- og bydelstrær i året, anlegge minimum 50 nye blomsterenger i året, etablere parkveier og verne Mosvatnet, Sørmarka, Stokkavatnet og andre viktige natur- og friluftsområder. Matjord skal ikke bygges ned.

3. Et forpliktende klimasamarbeid. Byene er avgjørende for om vi klarer å unngå klimakatastrofe. Derfor er det et ufravikelig krav fra Miljøpartiet De Grønne at Stavanger skal nå målet om å redusere klimagassutslippene med 80 prosent i løpet av 11 år. Et klimabudsjett og klimaregnskap skal gi oss full oversikt, og sørge for at alle nødvendige tiltak blir iverksatt. Klima- og miljøhensyn skal være førende for beslutninger som tas i kommunen.

4. Barnas Stavanger. En by som er god for barn, er god for alle. Derfor skal det bli flere tun og bilfrie gater i bydelene, og biler skal erstattes av bydelsliv. Det skal settes av midler de neste fire årene, inspirert av Bergen og Oslo, til å bygge flere nærparker og minst åtte store sentrums- og bydelslekeplasser av høyeste kvalitet, for eksempel på Hillevåg Torg.

5. Økt sykkelsatsing. Stavanger skal kopiere Oslos sykkelsatsing. Vi skal bygge 50 kilometer nye sykkelveier de neste fire år og få årlig sykkelregnskap. En god sykkelinfrastruktur skal inn som kriterium ved oppstart av alle nye utbyggingsplaner. Målet er trygge og sammenhengende sykkelveier i hele den nye kommunen.

6. Løfte skolene. En økning i skolenes driftsbudsjett på minst 40 millioner kroner i året. Dette for å sikre oppnåelse av lærernorm (det vil si flere læreransettelser) og et økt handlingsrom for skolene våre som blant annet setter de i stand til å ansette bibliotekarer, miljøterapeuter, helsesykepleiere og annet støttepersonell.

Utover våre hovedkrav, skal vi jobbe videre for å forbedre kollektivtransporten og gjøre den billigere, kjempe for bybane opp til UiS og nye Sus, satse på «Hent-meg» busser helt ut til distriktene og presse for at det skal være mulig og gratis å ta med sykkel på buss og tog. Og vi glemmer ikke barnefamilier og vil få ned prisene på SFO og innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO, samtidig som vi satser på barn og psykisk helse.

Stavanger skal ikke bare bli grønnere, men mer barnevennlig og inkluderende med Miljøpartiet De Grønne!