Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var i Sandnes i går for å fri til gauken. Han sjarmerte Kaja Moe (midten). Sofie Margrethe Selvikvåg (t.v.) og Geir Pollestad (t.v.) er allerede overbevist. Foto: Arne Birkemo

Slik skal Sp vinne gauker og siddiser

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har allerede kapret stemmen til butikkeier Kaja Moe. Nå vil han få resten av Sandnes til få øynene opp for Sp.

– Jeg er lei denne sentraliseringen. Neste gang skal jeg stemme på han Trygve, sa jeg til min venninne Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp). Trygve trekker jo urbane middelaldrende kvinner, sier Kaja Moe og ler.
Moe er eier av Kaja-butikkene i Langgata. I går hadde hun besøk av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Nærhet

Sp-lederen mener politikken til Senterpartiet er like relevant for byfolk som bygdefolk.

– Nærhet til skole, sykehus, politi og andre tjenester er viktig enten man bor i en by eller i distriktet, sier Vedum.

Sp er i medvind. I går kom to ferske meningsmålingen hvor Sp får 11,1 prosent og 10,9 prosent oppslutning. Ifølge meningsmålingene har ikke Sp vært større siden 1997.

Sp-sjefen har fått blod på tann, og tror sandnesgauken har fått øynene opp for partiets politikk – uten hjelp fra ulven.

– Jeg tror folk har forstått at store enheter og sentralisering, betyr mer byråkrati. Jeg tror folk ser fordelen med å ha mindre, tilgjengelige enheter og et godt tjenestetilbud der de bor, sier Vedum, som trekker fram en meningsmåling fra Tromsø forrige uke.

– Her scorer vi åtte prosent. Sp er på frammarsj også i byene, sier Vedum.

To representanter

Med seg hadde han partikollega Geir Pollestad. I dag er han ensom Sp-er på Rogalandsbenken.

– Vi vil få inn to representanter, og for å få til det må vi løfte fram vår politikk i byer som Sandnes og Stavanger, sier Pollestad.

Den andre representanten han håper å få ved sin side er Hanne Marte Vatnaland som sier:

– Vi har en jobb å gjøre i byene. Jeg tror vi kan vinne på vår skolepolitikk. Sp vil bremse testrapporteringen og papirmøllene i skolen. Jeg er selv lærer i Gjesdal kommune, og jeg vet at dette trenger vi ikke.

– Må gjøre Sp kjent

Gruppeleder i Sandnes Sp, Sofie Margrethe Selvikvåg, mener partiet må bli mer synlige og komme ut av Ap- og Høyre-skyggen.

– Mange sympatiserer med Sp i Sandnes, og flere vil stemme på oss ved valget. Vi har en helhetlig politikk – ikke bare ulv.

– Har 1500–2000 stemmer i Stavanger

Derfor mener Bjarne Kvadsheim (Sp) at siddisene bør stemme Sp ved stortingsvalget.

Nærmiljø er stikkordet når Senterpartiets ensomme kriger i Stavanger, Bjarne Kvadsheim, remser opp hvorfor Sp-politikken er aktuell for urbane siddiser.

– Jeg og Sp har jobbet for gode tilbud i nærmiljøet. Partiet har vært en forkjemper for idrettsanlegg i bydelene. En tilrettelegger for tryggere veier og sykkelstier. Sp fikk gjennom nærskoler, at det finnes en grense slik at elever ikke sendes øst og vest der det er ledig skoleplass.

– Vi drukner litt i de andre partiene. Sp må bli mer synlige, sier Kvadsheim.

Han husker da Sp hadde fire representanter i bystyret.

– Det var da EU var i vinden.

Kvadsheim mener mange har en stigmatiserende oppfatning av at Sp ikke har en god bypolitikk. Likevel er det ifølge Kvadsheim mange Sp-velgere innenfor Stavangers grenser.

– Vi hadde 1200 stemmer ved lokalvalg. Ved stortingsvalget har vi enda flere, mellom 1500–2000.

Kvadsheim tror partiet hans vil vinne på utslippsbråket.

– Sp er et miljøparti, men vi har andre metoder og tiltak som ikke straffer vanlige folk. Regjeringspartiene vil øke bomsatsene og øke drivstoffprisen. Sp vil plante skog, som binder CO2, forklarer Kvadsheim, som også tror Vedums joviale vesen vil vinne velgere.

– Han er lyttende og inkluderende overfor alle. En stor inspirasjon for oss i partiet.

– Vil slå ut i byene

Førsteamanuensis Svein Erik Tuastad ved UiS tror Sp-vinden vil blåse innover byene – også Sandnes og Stavanger.

– Vanligvis vil nasjonale, politiske medvinder slå ut i byene også, sier statsviteren, og fortsetter: 

– Sannsynligvis vil Senterpartiet få et par prosent framgang i både Stavanger og Sandnes, mener Svein Erik Tuastad.

– Anser Stavanger og Sandnes seg som en del av «sentrum» eller distriktet?

– Jeg vil tro mer mot sentrum. Motstanden mot Oslo er mer i Bergen enn Stavanger, svarer Tuastad.