Jan Hauge slutter i Stavanger Forum. Foto: Roy Storvik

Slik skal Forum vinne kampen om konferansene

Stavanger Forum oppretter eget datterselskap for å hente store kongresser og utstillinger til Tjensvoll.

Datterselskapet, som får navnet Forum Convention, skal utelukkende jobbe med å hente store nasjonale og internasjonale kongresser og utstillinger til Stavanger. Én person overføres fra Stavanger Forums 20 ansatte, og det skal rekrutteres leder, researcher og selgere, i alt fem ansatte i oppstarten.

– Én årsak til at det opprettes et datterselskap, er at det på sikt kan være ønskelig å invitere andre inn som eiere i selskapet, sier administrerende direktør Jan Hauge i Stavanger Forum til RA.

Vil doble

Målet er at Stavanger-regionen innen fem år skal ha en dobling av antall besøkende, med en stor andel fra forretningsturisme. Her er store nasjonale og internasjonale utstillinger og kongresser på Stavanger Forum-området en nøkkel.

Hauge vil ha hotell- og restaurantnæringen, Universitetet, Avinor og andre aktører med på laget.

– Vi har dessverre dels konkurrert med hverandre og gjort hverandre dårlige i stedet for å gjøre hverandre gode. I den oljedopede tiden vi har hatt tidligere, hadde vi råd til å sitte hver for oss. Nå har vi ikke lenger råd til å være fragmenterte, sier Hauge.

Vekst gir vekst

Han peker på at vekst vil generere vekst.

– Får vi en kongress med for eksempel 1000 delegater til Forum, vil det garantert føre til økt aktivitet, ikke bare på hoteller og restauranter, men for eksempel i Stavanger konserthus. Flere utenlandske delegater gir grunnlag for flere direkteruter på Stavanger lufthavn, Sola. Det gjør igjen Stavanger mer attraktiv for å anlegge bedrifter og som reisedestinasjon. Alt henger sammen, sier Hauge.

Flere hotellsenger

Han peker på at økt hotellkapasitet etter nedgangen i oljesektoren kan utnyttes .

– Hotellnedgangen kan bli positiv så lenge vi kan få hotellbransjen med på å tenke langsiktig. En utfordring til nå er for eksempel at hotellene har skrudd prisene på hotellrom i været under hvert ONS, sier Hauge.

Han er opptatt av forutsigbarhet.

– Skal vi skaffe oss konferanser 3, 5 og 10 år fram i tid, må de som planlegger konferansene kunne ha trygghet for at prisene på hotellrom ligger på et nivå som ikke får gjestene til å holde seg unna, sier Hauge.

– Godt utgangspunkt

Styreleder Christian Wedler i Stavanger Forum peker på at det er investert store summer på Tjensvoll i en årrekke.

– Området framstår som nytt og moderne. Vi har derfor et godt utgangspunkt for å satse tungt, og å på sikt prøve å ta posisjonen som Norges fremste kongressby. Lykkes vi vil det bety flere arbeidsplasser i regionen, og økt omsetning for handels-, restaurant og turistnæringen, sier Wedler.

International Congress and Convention Association rapporterte i 2015 over 6500 møter, konferanser og kongresser bare i Europa.

– Markedet er gigantisk, globalt finnes det flere tusen konferanser som rullerer mellom land og byer. Vi må gå ut og hente vår del, sier Jan Hauge i Stavanger Forum.

– Tidspunktet godt

ONS-general Leif Johan Sevland mener tidspunktet for satsing på konferanser er godt nå.

Han peker på oljenedgangen har ført én bra ting med seg: Hotellkapasiteten har økt.

– Flere tilgjengelige hotellrom vil også gi muligheter til å hente større kongresser og konferanser til Stavanger enn byen tidligere har hatt, sier Sevland, administrerende direktør i ONS, til RA.

Enkelt sagt: Hotellsenger som tidligere ble belagt av petroleumsbransjefolk, vil i større grad kunne fylles av kurs- og konferansegjester. Sevland hilser Stavanger Forums satsing med glede.

– Jeg vil ikke blande meg inn i måten Stavanger Forum gjør dette på, men det er veldig positivt at Stavanger Forum viser ambisjoner. Området på Tjensvoll er fantastisk for arrangementer, og vi vet jo at når det arrangeres store konferanser og utstillinger, så drypper det på for eksempel hotellene og restaurantene i Stavanger, sier Sevland.

Han peker på at arbeid med kongresser, konferanser og utstillinger er et maratonløp.

– Vi vet at det er et gigantisk marked for denne typen arrangementer. Det er ekstremt viktig å tenke langsiktig i arbeidet med å hente dem til byen. For eksempel er det nå er rekke beslutningstakere som arbeider med arrangementer for perioden 2023–2025. Derfor er langsiktig planlegging så viktig som det er, sier Sevland.

Sa nei til IMI-planer

IMI har byggeplaner på Forum-området, men politikerne sier nei.

IMI-kirken vokser, og ønsker å kjøpe en ekstra tomt ved dagens hovedkvarter på Stavanger Forum-området. Politikerne sier nei.

IMI planla idrettshall, privat barne- og ungdomsskole og studentboliger for IMIs bibelskolestudenter ut mot Madlaveien. Det ligger en stor plasthall på området i dag.

– Det som kan være fornuftig, er at vi sammen med våre gode naboer setter oss ned sammen og ser hva som kan gjøres for å få et resultat alle kan være fornøyd med, sier administrerende direktør Jan Hauge i Stavanger Forum til RA.

Kommunalutvalget samlet seg i går enstemmig om ikke å selge den kommunale tomten til IMI, og strøk også forslaget om å gi Rådmannen i mandat å drøfte saken videre med IMI og Stavanger Forum.

Administrasjonen påpeker at hvis det skal bygges en permanent hall for messer og idrett her, bør hallen være større enn de 3200 kvadratmeterne som IMI vil bygge.

– Dessuten er det strategisk viktig å disponere mye hallplass for å styrke området som et nasjonalt attraktivt sted for store nasjonale, internasjonale og globale konferanser. En slik hall bør være vesentlig større enn hva IMI har forslått. Idretts- og konferansehensyn bør prioriteres foran skoledrift og studentboliger på Forum, anfører Rådmannen i dokumentene.