Slik kan kommunene redde insektene

DEBATT: Dersom vi fortsetter å utrydde insekter i samme tempo som nå, kan alt være borte om 100 år, viser nyeste forskning.

Av: Håkon Fossmark, Miljøpartiet De Grønne Stavanger

Verdens insekter utryddes i en rasende fart. Dersom vi fortsetter å utrydde insekter i samme tempo som nå, kan alt være borte om 100 år, viser nyeste forskning.

Insektene er naturens tannhjul. De er mat for dyr og fugler, som igjen er mat for mennesker. De pollinerer og bestøver frukttrærne våre. Uten insekter, ingen epler. Forsvinner insektene, forsvinner til slutt menneskene. Så enkelt, så skremmende.

For tretti år siden klarte verdenssamfunnet å redde ozonlaget. Nå trenger vi en mobilisering for å redde insektene. Det er en gigantisk oppgave, men mulig. Her i Norge må vi gjøre det vi kan, der vi kan. Norges snart 356 kommuner spiller den aller viktigste rollen, sammen med bønder og privatpersoner. Hvordan vi forvalter arealene våre har alt å si for hvordan det går med insektene.

Til høsten er det lokalvalg i Norge. Da har velgerne mulighet til å si sin mening om hvordan arealene i sin kommune skal brukes. Skal det være asfalt eller natur? Grått eller grønt? 

KRONIKK: #Metoo, abortlov og netthets, nei vi er ikke i mål ennå!

Her er ti punkter Miljøpartiet De Grønne ønsker å gjennomføre:

1. Prioritere flere grøntområder. Mindre asfalt, mer natur. Mangel på leveområder er den viktigste årsaken til insektdøden.
2. Stille krav om grønne tak med insektvennlige planter i stedet for grå, livløse og unyttige tak. 
3. Erstatte livløse kommunale plener med vakre og insektvennlige blomsterenger. Som i Slottsparken i Oslo.
4. Motvirke bruk av sprøytemidler, som dreper liv og insekter.
5. Kreve at ny beplantning i kommunal regi skal være humle- og insektvennlig.
6. Motivere privatpersoner, bønder og grunneiere til å ta vare på biologisk mangfold og til å ha insektvennlige planter på privat grunn.
7. Plante enda flere frukttrær, bærbusker og andre nyttevekster på kommunal grunn som insektene kan pollinere.
8. La naturen være villere. Alt må ikke parkifiseres og friseres. Insektene trives bedre med naturlig habitat.
9. Vente med kantslått og klippe kommunale plener sjeldnere. La humlevennlige blomster i plenen, som kløver, få stå til de visner.
10. Bli en insektvennlig kommune, og bli et forbilde for andre ved å gjennomføre punktene over.

Dersom vi får mulighet til å gjennomføre denne politikken vil (minst) tre gode ting skje. 
1. Vi tar vare på insektene. 
2. Vi sparer penger på vedlikehold ved å la mer vokse vilt.
3. Vi får grønnere, livligere og mer spennende kommuner.

MER DEBATT: Vaner fra barndommen ser ut til å vare livet ut. Da gjelder det å gi dem sunne og gode holdninger og spisevaner tidlig