Annonse
Rådmann i Stavanger Per Kristian Vareide. Foto: Lasse Hansen

Slik blir kommunens nye ledelse

Rådmann Per Kristian Vareide og de tillitsvalgte er enige om hvem som skal utgjøre kommunens nye toppledelse fra 1. januar.

Annonse
Rogalandsavis

Det opplyser Stavanger kommune på nett.

Gunn Jorunn Aasland  innplasseres som ny direktør for samfunnsutvikling.
Leidulf Skjørestad innplasseres som ny direktør for samfunnstjenester.
Per Haarr innplasseres som ny direktør for oppvekst.
Olve Molvik tilbys ny stilling som «digitaliseringssjef», med ansvar for å lede digitaliseringsarbeidet i kommunen. Han står i nåværende stilling til ny direktør for strategi og virksomhetsutvikling og direktør for fellestjenester er tiltrådt.
Eli Karin Fosse konstitueres som direktør for levekår fram til 1.1.2020.
Kjartan C. Møller konstitueres som direktør for fellestjenester når han har avsluttet sitt nåværende engasjement som koordinator for kommunesammenslåingsprosessen og fram til 1.1. 2020

Lyser ut to stillinger

Ytterligere to lederstillinger skal lyses ut internt. Det er stillingen som strategi- og virksomhetsutviklingsdirektør og stillingen som direktør for innbyggerdialog, kultur og næring.

– Vi avventer to direktørstillinger som skal lyses ut, og det vil antagelig være ulikt når kandidatene kan tiltre. Det gjenstår også noen avklaringer og fordelinger av oppgaver når det gjelder de to nye fagområdene Samfunnsutvikling og Samfunnsoppgaver, men dette arbeidet vil være fullført før sommeren, opplyser rådmann Per Kristian Vareide, som tar sikte at endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.

LES OGSÅ: Stavanger-sjefer mister og får mer makt

Ny fase

Nå går prosjektet «Ny hovedmodell», som omorganiseringen av kommuneledelse kalles, over i fase 2.

Her konkretiseres og fastlegges rolle-, ansvars- og oppgavefordelingen innen-  og mellom de nye tjenesteområdene.

Rådmannen vil nå engasjere en ekstern prosjektleder som får ansvar for å tilrettelegge for videre framdrift og gjennomføring av prosjektet.

LES OGSÅ: Stram styring preget økonomien

Annonse