Skyskraperen i Knud Holms gate

DEBATT: Pådriverne snakker om ønske om et signalbygg. Signalbygg for hva?

Thomas Middelthon Sr. og Bodil Kalvik. Styret i Vårt Stavanger

Vi leser i Aftenbladet 26.september at Base Property nå er villig til å innløse leilighetene til de 16 berørte beboerne i St.Olav, eller yte økonomisk støtte til verditap, dersom politikerne gir grønt lys for realisering av denne skyskraperen på over 17 etasjer.

Dette i seg selv dokumenterer hvilke uhyre fortjenester som vil kunne komme utbyggerne til gode. Men tro bare ikke at denne tillatelsen er avhengig av en imøtekommelse fra dise stakkars beboere. Flertallet av befolkningen ønsker ikke bygget i sentrum av vår gamle by.

Pådriverne snakker om ønske om et signalbygg. Signalbygg for hva? Så har da også både rådmannen og ekspertisen innen arkitektstanden satt tommelen ned og viser til nylig vedtatte sentrumsplan som bør overholdes.

Det er med stor forbauselse at man på samme side i avisen, leser at selveste bompartiets Frode Myrhol bombastisk uttaler: «Rart å være mot byutvikling når man bor i en by». Tillat oss å spørre denne herren om han overhodet har begrepet hva slags by han befinner seg i?

«Skomaker bli ved din lest» var det noe som het, hvor mange av hans partistøttere var det som sa seg villig til dette utsagnet?

At den tidligere utgåtte Frp-er Kari Raustein, nå som leder i kommunalstyret for Høyre i samme avis lovpriser denne skyskraperen som ifølge henne «vil ha en positiv effekt på nærområdet», er nok neppe en samlet Høyre-gruppe enig i.

Nå skal saken forhåpentlig avgjøres endelig av det nye bystyret, og her er det først og fremst Ap med sin nybakte ordfører som settes på prøve. Vi venter med spenning på resultatet.