Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Skyhøyt sykefravær i kommunale barnehager

Fraværet for ansatte i kommunale barnehager er langt høyere enn i andre yrkesgrupper. I 2016 var fraværet på 12,5 prosent, viser tall fra KS.

Tallene viser at sykefraværet koster kommunene 1,3 milliarder kroner årlig, melder NRK.

Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS er det flere grunner til det høye sykefraværet i sektoren. De peker blant annet på at kvinnelige ansatte er i flertall. Kvinner har i dag nesten 80 prosent høyere sykefravær enn menn.

– Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, og over 90 prosent av årsverkene i barnehagene utføres av kvinner, sier rådgiver Rune Soleng i Analyse og statistikk i KS.

Strekker seg langt

KS mener kommunene strekker seg langt for å tilrettelegge for å beholde ansatte i jobb. 14,5 prosent av de ansatte i kommunal sektor oppgir å ha redusert funksjonsevne, og denne andelen øker. Gjennomsnittlig avgangsalder i sektoren øker også.

– Kommunene ønsker å spille en nøkkelrolle i arbeidet med å inkludere flere i arbeid – og å hindre utenforskap, sier spesialrådgiver Hanne Børrestuen fra Arbeidsgiverpolitikk i KS.

Stabil arbeidsstokk

Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene.

– Godt arbeidsmiljø, godt lederskap, rimelig arbeidsbelastning og et godt faglig fellesskap. Det vet vi har betydning, sier hun.

I tillegg mener hun det er viktig med godt kvalifiserte folk, og en stabil arbeidsstokk.