Tormod Andreassen, rådgiver i NHO Rogaland, er skeptisk til det nye forslaget til ny nasjonal transportplan. Han mener at samferdselsdepartementet må velge en høy investeringsramme for å realisere nødvendige prosjekter i regionen.

- Skuffet over forslag til ny nasjonal transportplan

Det går foreløpig ikke på skinner for dobbeltspor til Egersund og firefelts motorvei til Ålgård i henhold til forslag til ny nasjonal transportplan, som kom ut i går.

Av Eigil Kloster Osmundsen

– Dobbeltspor fra Stavanger til Nærbø ligger kun inne dersom Regjeringen går for det høyeste investeringsbeløpet. Ellers er det helt ute. Dette er virkelig ikke bra, sier Stanley Wirak, ordfører i Sandnes kommune, til RA.
Han mener det er viktig at regionen får midler til prosjektering helt til Egersund, og samtidig etablerer som prinsipp at dobbeltsporet skal gå hele distansen til «okka by».

Tviler på betalingsvilje

– Vi må stå på vår sak om hvor viktig dobbeltspor på Jærbanen og firefelts motorvei til Ålgård er. Bompengepakken på Jæren er en pakke der utbygging av E39 til Ålgård ligger inne. Hvis det ikke kommer med nå, vil jeg si at det er tilnærmet null vilje blant folket til å betale bompenger her i regionen, sier Wirak videre.

Under dagens tale framhevet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at det må satses på vedlikehold av eksisterende prosjekter, ikke bare på å ferdigstille nye prosjekter.

– Nå tas det midler fra nye initiativer til vedlikehold. Jeg er enig i at vi må prioritere vedlikehold, men da må vi prøve å gjøre den totale pakken så stor som overhodet mulig, sier Wirak avslutningsvis.

LES OGSÅ: Solvik-Olsen: – Nå starter prosessen med transportplanen


Enig med Wirak

– Det vil være underlig for næringslivet og våre medlemsbedrifter å være med på å betale penger til en bompengepakke dersom den ikke gir resultater. Det er ikke hensiktsmessig å betale inn penger hvis vi ikke får de ønskede prosjektene. Vi trenger mindre administrasjon, og mer asfalt, sier Tormod Andreassen, rådgiver i NHO Rogaland, til RA.

Han påpeker at det kreves personlige erfaringer for å virkelig forstå behovet.

– Du trenger ikke å kjøre mange ganger på E39 for å skjønne at firefelts motorvei til Ålgård er viktig. På samme måte trenger du ikke å ta Jærbanen mange ganger der du sitter og venter på møtende tog for å skjønne at dobbeltspor til Egersund er viktig, avslutter Andreassen.

Må samarbeide

– Vi er opptatt av at prosjektene som ligger inne må ha tilstrekkelig finansiering til å gjennomføres. Vi må sørge for at vi får fullt ut finansiering av dobbeltsporet mellom Sandnes og Nærbø, og prosjekteringsmidler mellom Nærbø og Egersund. Det er noe vi ordførere langs hele linjen er enige i, og vil kjempe for. Nå er det viktig at vi samarbeider om uttalelsene som skal gis videre, sier Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger kommune, til RA.

Hun framhever viktigheten av satsing på framkommelighet.

– Det er veldig viktig for Stavanger at vi får på plass bypakken for å sikre gode kollektivløsninger. Nå skal vi gå nøye gjennom den nye transportplanen før vi kommer med vår høringsuttalelse fra bystyret, sier Helgø.

– Gedigen skuffelse

Direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, forenter at finansieringen til viktige prosjekter sikres.

–  Fagetatenes forslag til NTP forutsetter høy investeringsramme for at viktige dobbelsporet på Jærbanen, Transportkorridor Vest og fire felt til Ålgård skal kunne realiseres innen 2029. Vi forventer at regjeringen og Stortinget følger opp og sikrer en finansiering som muliggjør dette. Noe annet vil være en gedigen skuffelse, sier Minge.

 

 

LES OGSÅ: Vil bruke 8 milliarder på superveier for syklister