– Skolene må bli flinkere til å løfte fram gutter

En ny rapport bekrefter at gutter fortsatt får dårligst karakterer og er i flertall blant dem som ikke fullfører videregående skole.

Det er betydelige forskjeller mellom jenter og gutter både på barneskolen og senere i skoleløpet. Blant hovedfunnene i rapporten ser man at jenter har bedre språkforståelse allerede før de begynner på skolen. Ved avslutningen av grunnskolen får jentene bedre karakterer enn guttene i alle fag bortsett fra kroppsøving.

– Utvalgets konklusjon er at kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner og utdanningsløp er en samfunnsutfordring som krever tiltak. Kunnskapsgrunnlaget tyder på at forskjeller på gruppenivå mellom gutter og jenter i utvikling i barndom og ungdom spiller en rolle, sier utvalgsleder er Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet. Hun presenterte funnene for kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) på Eiksmarka barneskole i Bærum mandag.

Nær 70 prosent av dem som får spesialundervisning i grunnskolen, er gutter. Jentene gjør det bedre enn guttene i videregående skole. Fem år etter påbegynt videregående opplæring er det rundt 30 prosent av guttene og 20 prosent av jentene som ikke har fullført videregående opplæring.

– Det bekymrer meg at mange gutter henger etter i skolen. Guttene oppnår lavere karakterer og faller fra i større grad enn jentene. Det er ikke et problem at jenter gjør det bra, men skolen må bli bedre til å løfte guttene. Elevenes bakgrunn og kjønn skal ikke avgjøre om elevene lykkes i skolen, sier Sanner.

Ekspertgruppen som har sett nærmere på kjønnsforskjellene i skolen, har holdt på siden 2017. De fikk i oppgave å samle kunnskap om hvorfor det oppstår kjønnsforskjeller og i tillegg komme med forslag til hva som kan bidra til å motvirke dette.

Den offentlige utredningen som de leverte til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), har fått tittelen Nye sjanser – betre læring, Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.