Foreldre sier ifra om detaljstyringen i osloskolen. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Skolene fikk 100 millioner ekstra

DEBATT:I løpet av våren fikk skolene i Stavanger tildelt over 100 millioner kroner ekstra direkte til skolene.

Av Erlend Jordal, bystyrerepresentant Stavanger Høyre

Årsaken til at en del skoler meldte om budsjettproblemer i vinter var at de ikke hadde fått med seg at det kom mer penger fra den overordnede skolerammen – som enda ikke var fordelt på hver enkelt skole.

La meg først forklare at skolebudsjettet i Stavanger tildeles hver enkelt skole i januar, som rektor og driftsstyret så bestemmer hvordan skal brukes gjennom året.  Men i år holdt rådmannen tilbake 52,4 millioner kroner i tilskudd til å oppnå lærernormen.  Rådmannen holdt også tilbake 23,5 millioner til kompetanseheving, og rådmannen holdt tilbake 10,8 millioner som skulle kompensere skolene for høye strømpriser. Dette utgjør totalt 86,7 millioner kroner som ble fordelt i april og mai.

Det at en del skoler var usikre på disse pengene i vinter, og manglende svar fra vår egen administrasjon gjorde budsjettarbeidet vanskelig for en del skoler.  Men for politisk ledelse var vi ikke i tvil. Skolebudsjettet var plusset på.  Det var styrket – så vi skjønte ikke hvorfor noen skoler reagerte på sine budsjetter. Det at rådmannen hadde holdt disse pengene tilbake visste vi ikke før i mai.

LES OGSÅ: Skolesjefen: – Det er ikke krise i Stavanger-skolen

Det er gjort en endring i tildelingsmodellen for skolene.  Det mente en del skoler kunne være forklaringen – derfor tildelte flertallspartiene 15 ekstra millioner slik at skolene fikk en lettere overgang fra et system til et annet. Totalt er det dermed denne våren gitt 101,7 millioner direkte til skolene.  Slik at de kan fortsette å levere utrolig bra skoleresultater for ungene våre.

Antall lærerårsverk steg med hele 24 hele stillinger skoleåret 2017-18 sammenlignet med året før.
Samtidig vil lærernormen fra skoleåret 2018-19 utløste et behov for rundt 50 nye lærerstillinger. 

Antallet elever per lærer på 1.-4.trinn i Stavanger har de to siste skoleårene blitt lavere. Dette som følge av en bevisst satsing på tidlig innsats for de minste ungene i skolen.  Innføring av ny lærernorm fra høsten 2018 vil føre til færre elever pr. lærertime både på barne- og ungdomstrinnet. 

LES OGSÅ: – Flertallet usynlige og stumme

Ved utlysingen våren 2018 fikk Stavanger en rekordstor mengde søkere til lærerstillinger. Ved søknadsfristens utløp var det rundt 400 søkere til ungdomstrinnet og 300 søkere til barnetrinnet. Det høye søkertallet tilsvarte en dobling av antall søkere sammenlignet med året før. Lærerne trives svært godt i Stavangerskolen og scorer høyt over de målsetningene en har satt seg, både for arbeidsglede og stolthet.

Gjennom de årlige foreldreundersøkelsene gir foreldre tilbakemeldinger til skolene om barnas
Opplæringstilbud, og foreldrene opplever at elevene trives på skolen og har venner å være sammen med i friminuttene. Videre rapporterer foreldrene at lærerne har positive forventninger til deres barns læring og utvikling. Foreldrene opplever at deres barn får nok faglige utfordringer på skolen. De fleste foreldre gir uttrykk for at de tar aktivt del i foreldrearbeidet for å skape et godt klasse- og skolemiljø. Men de vil ha mer arbeid mot mobbing i Stavangerskolen. 

LES OGSÅ: Skoleopprør sprer seg: – Kan ikke drive forsvarlig nå

Stavangerelevene oppnår gode resultater på de nasjonale leseprøvene. Avgangskarakterene i norsk hovedmål skriftlig ligger rett over gjennomsnittet nasjonalt.  Stavangers resultater på de nasjonale prøvene i regning ligger over landsgjennomsnittet.  Også i engelsk ligger avgangskarakterene til stavangerelevene noe over snittet nasjonalt. Det samme gjelder for de nasjonale prøveresultatene i engelsk på 5. og 8.trinn. Stavangerelevenes gjennomsnittlige grunnskolepoengsum for alle fag er høy!  Og hele 97 prosent av stavangerelevene som avsluttet grunnskolen våren 2017, fortsatte i videregående opplæring.

Stavangerskolen har utrolig dyktige lærer som trives, som gir ungene en fantastisk start på livet – og som leverer sterke faglige resultater.  Selv om vi er gode – kan vi bli enda bedre.  Derfor vil vi satse mer på skolen i årene fremover!

LES OGSÅ: Revheims driftsstyre også i skoleopprør, frykter for lovpålagte oppgaver