Skole for (nesten) alle

LEDER: Av Stoltenberg-utvalgets 64 skoleforslag skulle det bare mangle at noen av dem ikke er fornuftige, skriver Bjørn G. Sæbø.

Det ser brutalt ut, men det er nok sant siden det står i en offentlig utredning. Jentene er flinkere enn guttene i alle fag utenom kroppsøving, de har bedre språkforståelse og de fullfører i større grad videregående skole. Stoltenberg-utvalget – ledet av folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg – har sett nærmere på hvorfor det er så store forskjeller mellom gutter og jenter på skolen. Som de fleste har fått med seg er jenter jevnt over skoleflinkere enn gutter, men til gjengjeld har de langt oftere psykiske problemer. 32 prosent av jentene på videregående har depressive symptomer, mot «bare» 13 prosent av guttene.


Av Stoltenberg-utvalgets 64 skoleforslag skulle det bare mangle at noen av dem ikke er fornuftige. Utvalgslederen selv er kritisk til hjemmelekser fordi den slags kan forsterke forskjeller, mens andre deler av utvalget peker på at lekser tross alt gir foreldre en mulighet til å følge med på hva datteren eller sønnen deres gjør på skolen. Et annet forslag er å innføre senere skolestart for de umodne guttene – som muligens har fått svi mest for innføring av skole for seksåringer. Heldagsskole for første- til fjerdeklassinger er nok et forslag, for ikke å glemme førskole for femåringer (helst gutter) og tilbud om et ellevte skoleår.


Stoltenberg-utvalgets meny av tiltak bør være tilpasset enhver smak, men uansett ståsted er det på tide at politikere fra høyre og venstre og midt imellom blir enige om hvor skoleskoen trykker. Det ene er at skolen ikke tar nok hensyn til guttenes modning, det andre er at skolen er altfor teoritung. Ingenting av dette er nytt, og seksårsformen fra 1997 hadde da også i seg at det første skoleåret skulle inneholde «det beste fra skole og barnehage». Slik gikk det som kjent ikke. I stedet for å reformere skolen enda en gang, frustrere lærerne og ødelegge elevene, må heller politikerne sørge for at de gode virkemidlene fra tidligere reformer faktisk virker.