Store nedbørsmengder er på vei.

Skalk lukene – styrtregn er på vei

NVE varsler fare for flom og jordskred i Hordaland, Rogaland og Agder.

Fra natt til torsdag ventes mye nedbør da temperaturene kommer til å stige.

Dette betyr at faren for flom og jordskred øker i deler av landet. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utstedt flom- og jordskredvarsel for Hordaland, Rogaland og vestlige deler av Agder grunnet mye regn og stor snøsmelting. Faren øker onsdag kveld.

– Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Områder med nysnø er spesielt utsatt siden nysnø raskt blir mettet med vann, skriver NVE.

NVE anbefaler rensing av dreneringsveier og stikkrenner, og skriver at det kan oppstå lokale oversvømmelser og flomskader.

Flom- og jordskredvarselet kan følges på Varsom.no.

Stormvarsel

Yr.no har sendt ut Obs-varsel for Vestlandet. Fra natt til onsdag til onsdag ettermiddag er det ventet sørøst liten storm på kysten sør for Boknafjorden og i fjellet.

Det ventes også lokalt kraftige vindkast på 30-35 m/s i indre strøk.

Vinden er ventet å øke fra tirsdag kveld og avta onsdag ettermiddag.

Det heter videre i Obs-varselet: «Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde. Vær forsiktig når man ferdes utendørs Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.» (©NTB)