Skal unngå Hillevåg-problemer på Gausel

Bilister på Gausel skal kunne kjøre rett fram og svinge til høyre uten rødlys i nytt bussveikryss, krever politikerne.

Trafikkløsningene gjennom de to lysregulerte rundkjøringene i Hillevåg, i krysset Sandvikveien-Hillevågsveien og krysset Gulaksveien-Hillevågsveien, har vært et problem for politikere og byråkrater siden innføringen av Bussveien. Rødlys i påvente av busser i Bussveien fører til at biler må stå å vente, også biler som skal rett fram eller svinge til høyre, også om rundkjøringen er tomt for biler og busser. Det har naturlig nok fått temperaturen opp i bilene i køene som danner seg langs RV 44 i Hillevåg.

– Må sikre oss

– Vi må sikre oss at vi ikke får de samme problemene når det nå skal bygges rundkjøringer i Bussveien på Gausel, sier Kari Raustein (H), som leder kommunalstyret for byutvikling.

I de nye planene for krysset RV 44 – Forusbeen er det allerede klart at Bussveien vil bli skjermet slik at det ikke vil bli «Hillevåg-tilstander» når Bussveien legger beslag på to filer her.

I krysset der RV 44 nå møter Gauselbakken og Slettestrandveien (ned mot industriområdet og Gandsfjorden), er ikke løsningene like avklart.

Trafikkplanleggerne er som politikerne også klare på at signalregulering av de nye rundkjøringer «bør» bli gjort på en mer effektiv måte.

– Administrasjonen har vært veldig lyttende, men vi vil sikre oss mot å få Hillevåg-forhold på ny, sier Raustein.  

«Skal», ikke «bør»

Derfor vil ikke «bør»-forbeholdet bli stående i vedtaks form, fastslo byutviklingspolitikerne i Stavanger.

– «Signalregulering av rundkjøringer SKAL bli gjort på en mer effektiv måte, slik at trafikkstrømmer som ikke er konflikt med trafikken på bussveien kan kjøre gjennom krysset», heter det nå i vedtaket.

Stavanger-politikerne støtter med det forslag til prioritering av busstrafikken med signalregulering på bussveien, og saken skal innom formannskapet før høringsuttalelsen sendes til Statens vegvesen.