Magnar Hole Polden oppfordrer førstegangsvelgere og andre unge til å ta i bruk stemmeretten ved årets stortingsvalg. Foto: Jan Henrik Heggebø

Skal få unge til å stemme ved valget

Magnar Hole Polden (18) vil engasjere førstegangsvelgere til å stemme ved årets stortingsvalg.

Av Jan Henrik Heggebø 

Gjennom kampanjen Unge stemmer, av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), har Hole Polden, elev ved Gand videregående skole og representant for LNU, stilt seg til tjeneste for å snakke med ungdommen om viktigheten av å bruke stemmeretten.

– Det er svært viktig å bruke stemmeretten allerede som 18-åring. Vi stemmer for godene vi ønsker oss i samfunnet. Om ikke mange nok av de unge representerer verdiene vi unge står for, får vi ikke disse godene. De som er 60 år engasjerer seg i helt andre saker enn det unge gjør, sier Hole Polden til RA.

Positiv trend

Rapporter fra LNU viser at valgdeltakelsen blant dagens ungdomsgenerasjon er høyere enn hos ungdommen i 1990-årene og 2000-tallet. Den største endringen skjedde mellom 2009 og 2013, da 10 prosentpoeng flere førstegangsvelgere brukte stemmeretten.

Likevel vedvarer de store aldersforskjellene i valgdeltakelsen. 18-21-åringer deltar fortsatt om lag 12 prosentpoeng sjeldnere i valg enn gjennomsnittet av befolkningen.

Det vil LNU gjøre noe med. Ayla Johanne Lillevik, prosjektleder for Unge stemmer-kampanjen, har satt seg ut tre strategier for å mobilisere unge stemmer.

– Vi bruker kampanjer i sosiale medier og telefonringing, men det er de unge valgaktivistene som utgjør den største forskjellen. Våre 150 valgaktivister gjør en god jobb ved å snakke med jevnaldrende om å bruke stemmeretten, sier Lillevik.

Livssituasjon preger valget

Hole Polden er en av dem. Selv har han en klar framgangsmåte for å overbevise de usikre førstegangsvelgerne.

– Jeg går aktivt inn for å snakke med folk i mitt nettverk ansikt til ansikt. Jeg forhører meg med vedkommende om hvorfor de ikke har tenkt å stemme og hvorfor de synes det er vanskelig, for så å komme til bunns i hva de egentlig engasjerer seg for i samfunnet. Videre forklarer jeg dem at de bør stemme for å få fram sine ønsker, sier 18-åringen.

Hole Polden tror oppslutningen blant de yngste velgerne er lavere fordi det i ung alder kan være vanskelig å finne seg et parti man deler alle sine synspunkter med.
– I tillegg har de fleste førstegangsvelgerne flyttet hjemmefra, gjerne til en ny by, og har ikke foreldre i nærheten til å påminne dem om å bruke stemmeretten, mener Gand-eleven.

Politisk uavhengig

Hole Polden vil ikke røpe hvem han selv kommer til å stemme på ved årets stortingsvalg, men innrømmer at han er nokså partipolitisk uavhengig. Det er Unge stemmer-kampanjen også.

– For oss er det ikke viktig hva ungdommen stemmer. Vi vil bare frambringe budskapet om at det er viktig at unge er med på å forme demokratiet. Det er derfor unge må stemme, sier Hole Polden.