Det startet med at politikerne så på Kyviksmarka og fant ut at det var flere områder som var regulert som grøntområder på Storhaug. Nå skal det bygges ti nye lekeplasser i bydelen i årene som kommer. Bildet er fra nyåpningen av lekeplassen i fjor. Foto: Tore Bruland

Skal bygge ti nye lekeplasser på Storhaug

Bystyret vedtok mandag en plan der lekeplasser og grøntområder på Storhaug skal økes betydelig de neste årene.

Det var Erlend Jordal (H), bystyremedlem og nestleder i Storhaug bydelsutvalg, som først tok ordet i saken.

– Dette er en gladsak. Det er mange områder på Storhaug som har vært regulert for flere år siden til grøntområder som nå endelig blir lekeplasser, sa Jordal til bystyret

Ifølge Jordal har en fått til å jobbe med denne saken tverrpolitisk og det har vært stor vilje til å få gjennomført dette.

LES OGSÅ: Aktivitetsområdet på Kyviksmarka åpnet

– Det var faktisk undertegnede som oppdaget at Kyviksmarka var regulert til grønt areal, men bare delvis opparbeidet som park og som lanserte ideen om å utvide grøntarealene der. Jeg foreslo at vi skulle se om det var andre områder som var regulert til grønt, men ikke tatt i bruk til dette. Arbeidet med dette førte til at det dukker opp ti områder til grønt i vår tetteste bydel, sier Jordal.

Samtlige partier med unntak av Frp kom med et fellesforslag basert på forslaget fra administrasjonen.

– Blant annet innebærer dette at rideskolen i Godalen er sikret videreført. Slik forslaget var opprinnelig kunne dette ført til at rideskolen ble avviklet. Nå er dette bynære tilbudet reddet, sier Jordal til RA.

Jordal mener at bystyrets vedtak er en viktig del av levekårsløftet for Storhaug.

 – Et enstemmig bydelsutvalg på Storhaug gikk inn for denne planen. Utover at den sikrer rideskolen, sørger den også for ti nye lekeplasser i bydelen, et viktig positivt bidrag for å løfte levekårene her.

Markant økning

Antallet barn i aldersgruppen 0–5 år har vokst markant i Storhaug bydel i løpet av de siste ti årene.

– Ikke bare fødes flere barn – men langt flere blir boende – ikke minst i de nye utbyggingsområdene i bydelen, sier Jordal.

Han sier at økningen er på 72 prosent i Storhaug valgkrets, mens økningen er på 58 prosent i Varden valgkrets.

LES OGSÅ: Nytt badeanlegg i Strømvig skal være klart til sommeren

Jordal sier at levekårsløftet viser at disse områdene på Storhaug er tettes befolket, med dårligst score på levekårsundersøkelsen i Stavanger siden 2000. 

– Dette tiltaket vil være et tiltak som løfter levekårene og gir denne delen av byen nye grønne områder og møteplasser. Andre bydeler er dominert av store eneboliger med store hager, Storhaug er mye tettere utbygd, da må kommunen bidra til å kompensere med gode uteområder som skaper muligheter for mer lek, mer fysisk aktivitet og kjekkere nabolag der folk kommer sammen, sier Jordal som ser for seg at de nye lekeplassene skal stå ferdig i løpet av et par år.

Frp stemte mot forslaget.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) sa under debatten at han blant annet var opptatt av at det også må bevilges penger til vedlikehold av slike friområder, noe han mener ikke er tilfeller.

Moi Nilsen sa også at folk på Storhaug risikerer å miste hagene sine.

– Og vi i Frp er mot slike ekspropriasjoner, sa Moi Nilsen.

Jordal sier til RA at han ser for seg at dette bør løses frivillig og ses nøye på i egne reguleringssaker.