Sjekker lovlighet av vedtak

Aksjonsleder Sigurd Sjursen var svært skuffet etter torsdagens bompengemøte, og varsler at aksjonsgruppen vil søke juridisk bistand for å sjekke lovligheten i innføringen.

Sjursen retter også kritikken mot Sandnes-ordfører Stanley Wirak etter at Nord-Jæren-ordførerne felles signaliserte at de sto på avtalen om innføring av bomring og rushtidsavgift fra 1. oktober.

– Jeg er utrolig skuffet over måten Stanley Wirak gikk fram på. Han begynte lovende, men falt helt sammen, sier leder i aksjonen mot bompenger i Stavanger og Sandnes, Sigurd Sjursen, til RA.

Ville utsette

– Nå kom det tydelige signaler fra ordførerne om at rushtidsavgiften må reduseres i de kommende reforhandlingene. Det er vel et positivt signal for dere?

– Det er et skritt i riktig retning, men politikerne burde, som et minimum, sagt at rushtidsavgiftene ikke innføres fra 1. oktober, sier Sjursen.

– Dobbeltmoral

Han mener lokalpolitikerne opptrer dobbeltmoralsk.

– Politikerne velger dobbeltmoralen når de nå trumfer gjennom bompengene på foreslått nivå, når vegdirektøren og samferdselsministeren gir uttrykk for at nivået kan bestemmes lokalt, sier Sjursen. 

Han mener politikerne i første omgang heller må se på å forlenge innkrevingstiden ut over de stipulerte 15 årene.

– Da kunne rushtidsavgiften bli tatt bort uten at det går ut over veiprosjekter, sier Sjursen.

Fortsetter kampen

Han er klar på at kampen fra aksjonsgruppen fortsetter.

– Vi vil få vurdert juridisk lovligheten av å innføre bominnkrevingen uten konsekvensutredning. Dette vil vi gå videre med. Vi vil be om juridisk bistand, sier Sjursen.