Illustrasjonsbilde av Cannabis. Foto: AFP

Sjekk hvor mye politiet beslagla i 2016

De aller fleste politidistriktene i Norge opplevde en liten nedgang eller omtrent uendret situasjon i antall narkotikasaker fra 2015 til 2016.

Av: Per Thime

For Sør-Vest politidistrikt viser tallene en nedgang i antall registrerte saker som har med narkotika og doping å gjøre.

Mens det i 2015 ble registrert 2129 slike saker, viser tallene for 2016 at 1826 slike saker er registrert. Det har altså være en merkbar nedgang i tallene som ble lagt fram fra Kripos mandag.

Når det gjelder beslag av narkotika, finner man flest av dem innen cannabis. I 2016 ble det gjort 916 beslag av dette. Amfetamin ble det registrert beslag på 461 ganger.

Når det kommer til mengde narkotika, ble det blant annet gjort beslag av 46,9 kilo cannabis Sør-Vest politidistrikt i fjor.

Videre ble det gjort beslag i 16,6 kilo amfetamin, 0,7 kilo kokain og 439 gram heroin. Når det kommer til ulike piller, viser tallene følgende i antall tabletter: MDMA eller ecstasy viser beslag på 10.600 piller, mens det som går under Benzodiazepiner viser 55.289 piller.

Her kan du se hele statistikken.