Sjaman Durek, prinsessen og Jesus

DEBATT: Vi kan si det slik: Dess mer opptatt noen er av penger, dess mindre sannsynlig er det at disse faktisk ønsker å spre kjærlighet.

Av: Dagfinn Dalva, Storhaug

Dette greiene som prinsesse Märtha Louise holder på med, er det det samme som Jesus praktiserte når han vandret  omkring på jorden?

Hennes samarbeidspartner, sjaman Durek, sier han har kommet til Norge for å spre kjærlighet. Han sier også han har gått på kristen skole. De fleste forstår likevel lite eller ingenting av hva det egentlig er han praktiserer. Dersom han har så sterk kjærlighet til det norske folk, hvorfor setter han da norgesrekord i inngangspenger?

Da Jesus vandret omkring, tok han aldri betalt for noe som helst. Han sa: «For intet har dere fått det, (evangeliet og helbredelse) og for intet skal dere gi det videre». Også mat delte han ut gratis. Kunne dette vært noe for Durek: Trylle frem litt mat, som han kan gi til de fattige? Skal han ikke være i stand til å overstyre atomene?

Vi kan si det slik: Dess mer opptatt noen er av penger, dess mindre sannsynlig er det at disse faktisk ønsker å spre kjærlighet. Jesus sa jo også «Selg det dere eier, og gi pengene til de fattige». Kaskje legge dette også inn i forkynnelsen, Märtha Louise? 
Noen vil da si: Men det koster jo penger at denne sjamanen skal reise helt fra USA. Hvem skal betale dette? Hvis det er slik at Märtha Louise virkelig har kjærlighet til det norske folk, kunne ikke hun da ha spandert denne billetten? Hvor mye penger har ikke hun fått gratis, opp gjennom årene? Når hun for eksempel stod konfirmasjon, hvor mye pengegaver fikk hun ikke da selv, av rikfolk og fra den norske stat?

I vår norske kulturav, har det vært tradisjon, at det er gratis å gå på kristne møter og høre om Jesus. Skal ikke de som sitter og tigger i sentrum, også få komme å få åndelige opplevelser? Salige er de fattige, Guds rike der deres! Eller som det står i en av lignelsene; Gå ut på gater og streder og nød folk til å komme! På Søndagsrevyen 19.05 møter vi en sjaman i California, (en kamerat av Durek) som tar $250/timen (cirka 2000 kroner), av disse han ønsker å hjelpe med sine psykiske problemer. 

Det er ikke mange som har sa god økonomisk fremtidstrygghet som Märta Louise. Hvor stor er sannsynligheten for at hun noengang kommer til å trekke kølapp på NAV? Hvis hun ville fortalt andre om Jesus kjærlighet, hadde hun helt sikkert fått lånt et bedehus gratis. Jeg er sikker på at det også ville vært nok av dem som ville hjulpet til med transport og innkvartering, og flybilletter.