Sivilforsvaret testet tyfonene

Sivilforsvaret testet sine tyfoner klokken 12.00.

Signalet som ble sendt ut over hele landet onsdag 8. juni klokken 12.00 var: «VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO», som er tre serier med ett minutt opphold mellom, opplyser Sivilforsvaret på sine nettsider.

– Varselet innebærer at man skal høre på radio for å få nærmere orientering. Signalet kan benyttes både i krig og fred for å varsle befolkningen i tilfelle akutt fare. Dette kan for eksempel være gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin, skriver Sivilforsvaret.

Over halvparten av befolkningen – de fleste i byer og tettsteder – vil teoretisk sett høre Sivilforsvarets tyfoner.

Følg RA på Facebook og Twitter!