Siste HPV-frist

De som ønsker gratis vaksine mot HPV-virus må være raske. Snart går fristen ut.

Av Kathinka Skott Hansen

– De er virkelig heldige som får denne muligheten til å få vaksinen gratis, sier Susanne Larssen. 

Med «de» mener hun unge kvinner født i 1991 eller senere. 

I Stavanger er det allerede satt over 10.000 doser ved Smittevernkontoret, men med flere vaksiner på lager, håper Larssen at så mange som mulig benytter seg av muligheten fram til fristen går ut. 

– For å oppnå fullgod beskyttelse må man ta alle tre dosene, og for å få gratis HPV-vaksine må man ha tatt første vaksine innen utgangen av desember 2018, sier hun. 

Påfølgende to doser må tas innen 1. juli 2019, hvis ikke må man betale for vaksinen.

Les også: Livsviktig HPV-frist

Utvidet tilbudet

Siden midten av oktober har tilbudet av gratis HPV-vaksine utvidet seg til å gjelde homofile, rusavhengige, og sex-arbeidere også. 

– Det er Folkehelseinstituttet som har tatt denne avgjørelsen. Dosene de blir tilbudt går ut på dato sommeren 2019, så de må ta første dose innen utgangen av november for å få det gratis, sier Larssen. 

Til nå er det bare 13 homofile som har startet vaksineringen hos Smittevernkontoret i Stavanger. Det er ikke smittevernrådgiveren helt fornøyd med. 

– Vi har estimert doser til 100 homofile. Tilbudet er der og vi har prøvd å nå ut til dem om viktigheten av å vaksinere seg, via flere kanaler, sier hun. 

Larssen tror at både tidsbegrensningen og aldersbegrensningen kan være en av grunnene til at så få har benyttet seg av tilbudet. Også disse må være født i 1991 eller senere.

– Mellom 70 og 100 tilfeller av svelg-, endetarm- og peniskreft kan forhindres hvert år dersom blant annet homofile også vaksinerer seg, sier hun. 

Les også: Forebygging av kreft – kan Norge bli et foregangsland?

Susanne Larssen mener at HPV-vaksinen er en investering i egen helse.
Foto: Caroline Teinum Gilje

Flokkbeskyttelse

God vaksinedekning hos kvinner kan også føre til beskyttelse av menn, gjennom en såkalt flokkbeskyttelse.

– Denne typen beskyttelse er høy blant jenter og gutter ettersom så mange unge kvinner nå har vaksinert seg, sier Larssen. 

Denne formen for beskyttelse kommer ikke homofile menn til gode, og både de, og unge kvinner oppfordres til å benytte seg av gratistilbudet. 

Les også: 10.000 har tatt gratis HPV-vaksine i Stavanger

Skremmende tall

Kvinner oppfordres til å ta HPV-vaksinen innen året er omme grunnet høye tall av tilfeller av påviste celleforandringer hvert år.

– 3000 kvinner får påvist alvorlige celleforandringer hvert år, og i 300 av disse tilfellene viser det seg å være livmorhalskreft. Det er skremmende høye tall, sier Larssen. 

HPV-vaksinen beskytter mot de to mest aggressive HPV-virusene som er årsak til livmorhalskreft i 70 prosent av alle tilfeller. Dersom man har vært smittet av viruset, kan vaksinen beskytte mot en reinfeksjon. 

– Denne vaksinen er en investering i egen helse, sier Larssen. 

Les også: 3000 nye HPV-vaksiner på plass

Fakta om HPV

HPV er en forkortelse for Humant Papillomavirus, som det finnes over 100 forskjellige typer av. HPV-infeksjon smitter ved seksuell omgang og ca. 70 prosent av oss blir smittet i løpet av livet. Noen av typene er ufarlige og merkes ikke, andre HPV-typer kan gi kjønnsvorter eller føre til celleforandringer som øker risikoen for livmorhalskreft hos kvinner. 

I Norge fører HPV-infeksjon hvert år til at: 

  • Omtrent 10.000 kvinner får diagnosen lette celleforandringer.
  • Rundt 3.000 kvinner får alvorlige celleforandringer og må fjerne en del av livmorhalsen, noe som øker risiko for tidlig fødsel og senaborter. 
  • Drøyt 300 kvinner får livmorhalskreft.
  • Rundt 300 tilfeller av andre kreftformer hos både menn og kvinner.
  • Omtrent 70 kvinner dør av livmorhalskreft.
  • I tillegg fører HPV til at 1 av 10 norske kvinner og menn får kjønssvorter før 45-års alderen. 

Kilde: Kreftforeningen