Annonse
– Vi sørger for at familier har en økonomisk trygghet, også med alvorlig sykt barn, skriver Simonsen. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Sikrer foreldre med alvorlig syke barn

DEBATT: Vi gir nå foreldre som må pleie syke barn den økonomiske tryggheten de fortjener.

Annonse
Rogalandsavis

Av Atle Simonsen, stortingsrepresentant Rogaland Frp

Høyre og Frp har nå kommet til enighet med Venstre og KrF om budsjettet for neste år. Det resulterte blant annet i en markert styrking av pleiepengeordningen.

Pleiepenger er en lønnskompensasjonsordning for foreldre som ser seg nødt til å tre ut av jobb, for en kortere eller lengre periode, for å pleie sine syke barn.

Når sikrer vi 100 prosent lønnskompensasjon i fem år. Å sikre en best mulig hverdag for de som må pleie et barn som er rammet av alvorlig sykdom har vært en høyt prioritert oppgave for oss og nå leverer vi.
Tidligere ga ordningen den pleiegivende forelderen 100 prosent lønnskompensasjon i 260 dager (ett arbeidsår) og deretter 66 prosent kompensasjon i 1040 dager (fire år). Nå er Frp, Høyre, Venstre og KrF enige om at den skal gi 100 prosent lønnskompensasjon i alle fem årene.

Det var opprinnelig tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson som tok initiativ til å forbedre ordningen med pleiepenger, og han tok tak i et problem som hadde vært debattert i årevis.

Målet med endringene var å gjøre livet lettere og mer forutsigbart for familier i en vanskelig livssituasjon. I forslaget som ble vedtatt før sommeren doblet vi beløpet staten bruker på pleiepenger og inkluderte flere i ordningen. Men vi var nødt til å gjøre noen begrensninger, siden vi hadde de pengene vi hadde. Nå som vi utvider ordningen har vi rom for å gjøre den enda bedre, mer treffsikker og sikre at foreldre som pleier egne barn først og fremst kan få tenke på å gi barnet sitt best mulig omsorg i en vanskelig situasjon.

Ordningen var også tidligere mye mer rigid og strengere. Når spesialisthelsetjenesten fastslår at det er et pleiebehov fra foreldrene, skal det være nok. Tidligere var det strenge krav til «livstruende og svært alvorlig sykdom». Ordningen har også blitt utvidet til å gjelde alle barn opp til 18 år, opp fra tidligere 12 år.

Vi har nå fulgt opp det arbeidet Robert Eriksson satte i gang. Dette sørger for at familier har en økonomisk trygghet, også med alvorlig sykt barn.

Annonse