Venninnene Ruth Marie Salte Keyes og Marianne Kirkengen Selmer fra Sandnes merker tendenser til Stavanger-arroganse overfor Sandnes. Foto: Arne Birkemo

– Siddiser er litt arrogante og vil ha alt

Ruth Marie Salte Keyes og Marianne Kirkengen Selmer mener siddiser og Stavanger kan være litt arrogante, og de tror det påvirker når gaukene skal stemme for eller mot storkommune.

– Veldig ofte får jeg inntrykk av at Stavanger vil «ha alt». Under plasseringen av det nye sykehuset var det mange i Stavanger som sa at de aldri ville bruke et sykehus som ligger i Sandnes, sier Ruth Marie Salte Keyes.

Hun er oppvokst på Hommersåk, og bor nå på Figgjo.

– Norwegian Outlet Stavanger bruker Stavanger-navnet selv om senteret ligger på Ålgård. Det viser at Stavanger ønsker å være storebror, sier hun.

– Liker å føle seg større

– Stavanger liker å føle at de er større enn Sandnes. Siddiser vil gjerne «ta æren» for alt det fine vi har i Sandnes, sier venninnen Marianne Kirkengen Selmer, som er oppvokst på Håbet.

Salte Keyes tror Stavanger-arrogansen overfor Sandnes påvirker sandnesgauken når det 30. mai skal stemmes over ja eller nei til kommunesammenslåing av Stavanger, Sandnes og Sola.

– Jeg tror absolutt det påvirker valget. Lillebrorfenomenet skaper patriotisme. Nylig kom jeg hjem etter ni år i USA. Der ser vi også lillebrorfenomenet overfor Canada. Norge har det samme med Sverige. Patriotismen kommer sterkere fram når man er mindre, sier Salte Keyes.

Usikker på for eller mot

Venninnene er litt delt når det kommer til spørsmålet om de er for eller mot sammenslåing med Stavanger og Sola.

– Jeg er ikke akkurat mot, men jeg har ikke bestemt meg. På Figgjo er det frustrerende å ikke kunne ha barnehageplass på Ålgård. Det er et argument for, forteller Salte Keyes til RA.

– Selv om jeg har flyttet til Bryne, så synes jeg at Sandnes står best alene. Jeg tror det blir vanskelig å slå sammen to store byer. Det skjer mye bra i Sandnes, mener Kirkengen Selmer.

Liker ikke Stavanger

På Bystasjonen mener Håvard Høyland og Heidi Bredenbekk fra Sandved at det er greit at noen stavangerfolk ikke liker Sandnes.

– Jeg liker ikke noe fra Stavanger heller. Jeg liker ikke Viking. Jeg har ikke et forhold til Stavanger, sier Håvard Høyland til RA.

Kona Heidi Bredenbekk har ikke registrert så mye Stavanger-arroganse overfor Sandnes. – Litt hører man jo av og til. Jeg tror ikke folk bryr seg så mye om det. Men det kan hende at det spiller inn på om folk stemmer ja eller nei til storkommune, sier hun.

Selv er begge mot kommunesammenslåing av Sandnes, Stavanger og Sola.

– Mitt inntrykk er at det er Stavanger som skal ta over alt. Det blir fort slik at Sandnes bare blir med på lasset i en storkommune, mener hun.

– En ovenfra og ned-holdning

Om Stavanger er arrogante var også tema under kommunesammenslåingsdebatten i Sandnes torsdag. På spørsmål om hun har konkrete eksempler på Stavanger-arroganse, svarer Tangen følgende:

– Jeg mener vi bør være såpass ærlige å si at Stavanger har hatt en ovenfra og ned-holdning overfor Sandnes, sier Annelin Tangen til RA.

– Når det var snakk om plasseringen av nytt sykehus, var det ikke snakk om at det skulle ligge i Sandnes i det hele tatt. Argumentet var at man skulle bruke eksisterende infrastruktur, men forslaget vårt hadde både motorveien og bussveien ved siden av, sier Tangen.

– Et annet eksempel er i interkommunale selskaper hvor kommunene samarbeider. Her er det vanskelig for andre enn stavangerfolk å få styreledervervet, sier Tangen.

– I kommunestrukturdebatten har det også til tider vært litt «stakkars Sandnes, de vet ikke bedre» når vi i Sandnes ikke har vært enige i alt, forteller Tangen.

– Ellers hører vi stadig fra stavangerfolk at vi er «bønder» og at Sandnes er en rundkjøring på vei til Sørlandet. «Kor i helsikken e Sandnes» er også et kjent begrep, sier Tangen.

Stavanger-arroganse eller ikke er uansett ikke et argument for å være mot kommunesammenslåing. Det er Tangen klar på, selv om hun mener det beste for Sandnes er å forbli en egen kommune.

– Det er mulig at innbyggerne påvirkes mer enn politikerne. Arroganse setter følelser i sving, sier Tangen.

Wirak: – Opplever ikke arroganse

Partikollega og ordfører Stanley Wirak opplever ikke en Stavanger-arroganse.

– Jeg er ikke med på at det er snakk om arroganse. Jeg har jobbet i Stavanger i 40 år og har gått på Viking-kamper i 40 år, sier Wirak.

Vil absoutt ikke oppleves som arrogante

Under kommunedebatten torsdag etterlyste stavangerpolitiker Per A. Thorbjørnsen (V) eksempler på hva Sandnes mener med Stavanger-arroganse.

– Det får jeg heller ikke nå. Sykehusplassering og interkommunale styrer har ingenting med arroganse å gjøre. Det har med politiske valg og vedtak å gjøre. Det er alltid vanskelig å vite hvor grensen til arroganse går. Det prøvde jeg å få svar på. Nå har de tenkt seg om i et døgn om de kunne hoste opp eksempler uten å lykkes. Jeg har respekt for at de kan føle arroganse. Men for meg er det ikke reelt. For det siste jeg vil er at Stavanger skal oppfattes arrogante, sier Thorbjørnsen.