Annonse

Ser muligheter i folks reisevaner

Med MapTrends kan Delfi og UMS kartlegge befolkningens reisevaner i hverdagen.

Annonse
Rogalandsavis

– Hvor forflytter folk seg? Hvor jobber de? Kjører de bil, tar de tog, buss, sykler eller går de? Hvor er det behov for nye bussruter? Hvor bør man sette opp infotavle på togstasjoner? Hvor samles mennesker? Hvor bør det bygges vei eller kjøpesenter? Alt dette får vi svar på med MapTrends. Dette vil revolusjonere måten vi innhenter data på, sier Pål Flemming Bang, innovasjonsleder i IT-selskapet Delfi i Stavanger.

Reisevaner og mønster

Delfi og selskapet UMS har gått sammen og utvikler produktet MapTrends, som enkelt visualiserer befolkningens reisevaner og bevegelsesmønster.

Vegard Grepstad, prosjektleder for Big data i UMS, forklarer hvordan MapTrends fungerer.

– Vi bruker ikke GPS, men folks mobiltelefoner og spor som denne legger igjen i telenettet. Basert på SIM-kortet i telefonen kan man se folks nasjonalitet, kjønn og alder. Man trenger ingen app, det eneste som er nødvendig er at mobilen er påskrudd med et SIM-kort. Per dags dato er dette unikt i verden, sier Grepstad og legger til at UMS benytter sin patenterte teknologi som grunnlag for løsningen. Leif Thune Rudlang, daglig leder i Delfi, mener mulighetene bare vil bli større etter hvert som MapTrends utvikler seg.

Mulighetene er store

Han mener produktet kan brukes i ulike bransjer, som turistnæringen. Med MapTrends kan man se hvilken nasjonalitet besøkende har.

– Dermed kan man sende dem informasjon om værsituasjonen på for eksempel Preikestolen. Det vil også være mulig for enkeltpersoner å be spesifikt om spring på seg selv, slik at det eventuelt blir lettere for redningstjenesten å hente dem ved behov. De kan få informasjon om andre aktiviteter og tips om bekledning på de ulike årstidene. Det samme gjelder cruiseturistene. Vi kan se hvordan de beveger seg i byen, og bruke det til verdiskaping, sier Thune Rudlang, som understreker at personvernet er ivaretatt.

– Vi kartlegger antall personer, ikke enkeltindivider. Alle data er anonymisert.

Datatilsynet: Frykter identifer 

Atle Årnes, fagdirektør i teknologi hos Datatilsynet, håper MapTrends tar høyde for følgende:

– Det kan fort hende at man får et lavt antall nasjonaliteter innenfor et område. Når utvalget blir for lite, så kan det fort bli personopplysninger.

– Den problemstillingen har vi en løsning på. Vi er opptatt av å følge Datatilsynets krav, avslutter Grepstad.

Disse mulighetene ser Sandnes

– Gir oss helt nye muligheter til å se hvor befolkningen flytter seg.

Det sier Mette Fossan-Bergem, rådgiver for rådmannens stab i Sandnes kommune. Kommunen er med på det første pilotprosjektet, og ser dermed verdien med å være med og forme produktets utvikling.

– Denne teknologiløsningen vil fungere som en beslutningsstøtte for kommunen. Om vi stenger en vei, så kan vi se hvor befolkningsstrømmen flytter seg. Vi kan se hvor det er behov for å bygge vei og sykkelstier. Vi får mye mer ferskere data enn tidligere, sier Fossan-Bergem til RA. Innovasjonsleder i Delfi, Pål Flemming Bang, supplerer.

– Tidligere reisevaneundersøkelser tok så lang tid å utarbeide at den var utdatert når den var ferdig. I dag baserer man seg på rapporter flere år tilbake. Nå kan man få helt oppdaterte data, sier han.

Kolumbus er med

Odd Aksland, Kolumbus-direktør, er spent på hva MapTrends kan gjøre for busstilbudet i regionen.

– Når Ryfast kommer, skal vi ha en rute fra Jørpeland til Stavanger. I dag bruker vi reisevaneundersøkelser, men de er ofte for gamle og tungvinte å utarbeide. Med MapTrends kan vi se oppdatert reisemønster. Vi vil se hvordan folk beveger seg til Tau-kaien og hvor de skal videre. Vi skal se hvor vi kan ha direkteruter. MapTrends kan også brukes til utviklingen av andre ruter, sier Aksland.

Annonse