Petrad mister sine statlige bevilgninger. Dermed må seks av syv ansatte gå. Kun daglig leder Bengt Hope sitter igjen. – Nå skal vi bygge stein for stein og legge grunnlaget for at flere kan jobbe for oss igjen, sier Hope til RA. Foto: Roy Storvik

Seks av syv ansatte må gå i Petrad

I over 25 år har de lært ledere i u-land hvordan de skal ta vare på oljeressursene sine. Nå kuttes støtten til Petrad, og stiftelsen slankes til beinet. Kun daglig leder Bengt Hope sitter igjen.

Rundt 20.000 mennesker i over 100 land har nytt godt av Petrads kunnskap. Siden 1989 har stiftelsen lært oljebransjen i land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa hvordan de på best mulig måte skal skjøtte petroleumsressursene sine. Petrad har drevet bistand og de har bygget relasjoner. Nå blir betingelsene annerledes. På grunn av nye EU-regler er det nå stopp i de statlige bevilgningene til Petrad – nå må alle oppdrag legges ut på anbud. I det som før var en bedrift med syv ansatte, sitter daglig leder Bengt Hope alene igjen.

– Det er klart det er tragisk å måtte si opp folk. Det er dramatisk for dem det gjelder. Nå prøver vi å redde arven til stiftelsen ved å få de faste kostnadene ned til omtrent 0. Det går dessverre ut over de fast ansatte, sier Hope.

Han presiserer at Petrad ikke skal legges ned, men en kraftig omstilling blir det. I sine glansdager var de på det meste 12 ansatte, hadde en omsetning på 60 millioner kroner og opplevde stor etterspørsel. De hadde også svært romslige budsjetter. Fram til nå har 90 prosent av inntektene til stiftelsen kommet i form av statlige overføringer.

– Vi vil aldri få tilbake en 90 prosents finansieringskilde. Den tiden er forbi. Men vi kan kanskje lære å overleve på en annen måte, sier Hope.

Må selge seg inn

Senest i desember fikk Petrad Næringsforeningens pris for kompetansedeling. De er særlig kjent for sine 8-ukerskurs. Rundt 1100 mennesker verden over har deltatt på et slikt kurs. Petrad har aldri hatt behov for å markedsføre tjenestene sine – folk har kommet til dem.

– Nå må vi selge oppdrag, vi må jobbe mer kommersielt. I tillegg har vi måttet finne ut hvordan ordningene med tilskuddsmidler fungerer. Vi har allerede søkt UD om midler til et prosjekt i Ukraina. Vi klarer å redde noe av driften ved slike oppdrag, sier Hope.

– Du er ikke redd for at all kompetansen Petrad har bygd opp skal forsvinne? 

– Jo, det er helt klart en bekymring. Hvis verken vi eller vårt omfattende kompetansenettverk får oppdrag jevnlig, kan kompetansen vi har bygd opp her på Ullandhaug forvitre. Men det gjelder jo ikke bare oss. Det er en utfordring for petroleumsnæringen i regionen generelt. 

Lykketroll?

I tillegg til å søke midler gjennom Utenriksdepartementets prosjekter, håper Hope å kunne selge oppdrag til oljeselskapene. 

– Mange av de store selskapene har vært nødt til å bygge ned sine opplæringssentre. Men behovet for kunnskap er der ennå. Kanskje blir oljeselskapene vårt lykketroll? sier han.

Hope vet også at han har mange med seg, både fra politisk hold og i det lokale næringslivet, som håper at Petrad får beholde sin posisjon.

– Det er ingen som har lyst til å miste Petrad. Gjennom kursene våre formidler vi ikke bare kunnskap – vi viser fram regionen og landet vårt, vi lærer dem mer om vår kultur, og om tillitssamfunnet norsk velferd er tuftet på, avslutter Hope.

Tysdal Moe: – Viktig å beholde kompetansen de har bygd opp

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe vil legge press på Utenriks-departementet for å sikre Petrads framtid.

– Det som er viktigst for oss, er at Petrad får fortsette arbeidet sitt, sier Tysdal Moe som har vært i kontakt med Utenriksdepartementet.

– Petrad er i dag inne i en omstillingsfase. De legger om driften for å sikre framtiden. Parallelt med dette er det viktig å beholde den kompetansen de har bygd opp på Ullandhaug. Utviklingsland som trenger hjelp til sin ressursforvaltning skal fortsatt kunne få det. Det er det vi jobber for, sier Stavangers varaordfører.

Hun venter nå på et svar fra Utenriksdepartementet (UD). Også direktør ved Oljedirektoratet, Bente Nyland, har vært i kontakt med UD. 

Legger press på UD

– Vi vil gjerne være med og legge press på myndighetene i denne saken. Nå håper vi på positive signaler fra UD. Vi har ikke fått noe svar foreløpig, sier Tysdal Moe.

Det er EU-direktivet for offentlige anskaffelser som gjør at bevilgningene til Petrad nå stoppes. Staten kan ikke lenger gi stiftelsen Petrad overføringer – nå skal også tjenestene deres legges ut på anbud.

– Kompetansen er jo fremdeles i Stavanger. Da blir det viktig at UD kommer med anbudene slik at også Petrad kan delta, mener Tysdal Moe.

Hun trekker fram markedsføringsverdien i kursene til Petrad.

Demokratibygging

– Ikke bare er det demokratibyggende å videreføre kunnskap om petroleumsforvaltning. Petrad har også en svært viktig rolle i å formidle kunnskap om Stavangers viktigste næring. De markedsfører bedriftene våre, ja, hele regionen vår, sier varaordføreren.

– Tror du Petrad har livets rett?

– Ja, absolutt. Jeg tror at når disse kursene blir lyst ut, vil Petrad være konkurransedyktige. Men igjen, da er det viktig at både UD og Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid, journ.anm.) kommer på banen, og gir Petrad muligheten til å være med i anbudskonkurransene, avslutter Bjørg Tysdal Moe.