Se hvem folk har foreslått som ny Stavanger-biskop

I løpet av en uke har nå 53 personer blitt foreslått som bispekandidat.

Etter at Ivar Braut meldte sin avgang som biskop i Stavanger bispedømme 20. august, åpnet bispedømmerådet en tidsavgrenset forslagsprosess. Der kunne kirkens medlemmer gi innspill til navn på gode kandidater til rådets videre arbeid med nominasjon av ny biskop.

For å bli biskop må man være kvalifisert til å være prest.

I løpet av en uke har nå 53 personer blitt foreslått som bispekandidat. Hele 288 forslagsstillere har sendt inn navn via bispedømmets nettside.

– Stavanger bispedømmeråd setter pris på at så mange har engasjert seg og kommet med forslag på kandidater til ny biskop, sier leder i rådet Marie Klakegg Grastveit.

– Det store antallet forslagsstillere viser oss hvor viktig biskopen er for folk. Kandidatene som er spilt inn gir oss et godt grunnlag, og engasjementet som vises fra så mange er inspirerende for arbeidet vi skal gjøre videre, sier Grastveit.

Bispedømmerådet avgjør hvilke navn man vil arbeide videre med blant de innsendte, i tillegg til rådets egne forslag.

Kirkerådet har bedt Stavanger bispedømmeråd innen 22. oktober å nominere inntil 5 personer som rådet anser skikket til å bli tilsatt som ny biskop i bispedømmet.

Offentlig presentasjon av kandidatene er planlagt til 9. november.

Kirkerådet tar sikte på at tilsetting finner sted i rådets møte i Stavanger 23– 25. januar 2019.

Disse er foreslått:

Knut Alfsvåg

Hans Austnaberg

Vidar Mæland Bakke

Ludvig Bjerkreim

Paul Otto Brunstad

Sigve Hasseløy Clementsen

Bård Egil Dyrhol

Stefan Emmerhoff

Rune Steensnæs Engedal

Audun Erdal

Ole Jacob Flæten

Helge S. Gaard

Kåre Rune Hauge

Synnøve Sakura Heggem

Arild Hellesøy

Øivind Holtedahl

Jeffrey Huseby

Terese Bue Kessel

Haakon Kessel

Rolf Kjøde

Kyrre Kolvik

Anna Birgitta Langmoen Kvelland

Torstein Lalim

Sølvi Kristin Lewin

Jens Linde

Stig Lægdene

Silje Trym Mathiassen

Karen Margrete Eikenes Mestad

Ingeborg Midttømme

Ronald  Mong

Ingeborg Mongstad-Kvammen

Egil Morland

Bård Mæland

Anne Netland

Yngvar Nilsen

Torstein Eidem Nordal

Anders Hildeng Næss

 

Torbjørn Olsen

Bjarne Saltveit

Just Salvesen

Sigrid Sigmundstad

Dagfinn Skogøy

Lars Slettebø

Sturla Johan Stålsett

Per Arne Tengesdal

Lars Sigurd Tjelle

Kjell Børge Tjemsland

Knut Tveitereid

Helge Unneland

Paul Erik Wirgenes

Stein Ødegård

Berit Øksnes

Anne Lise Ådnøy