Se bildene fra nye Hetlandshallen

Nytt anlegg til 86 millioner kroner åpnet onsdag.

Onsdag åpnet den doble flerbrukshallen Hetlandshallen i ny drakt. Hallen er bygget i tilknytning til den eksisterende Hetlandshallen og ligger mot øst på dagens grusbane. De to hallene er koblet sammen med en foaje glasstak, med kiosk, bord og stoler.

Anlegget brukes av mange klubber til treninger innen en rekke ballsporter, i tillegg til at Kristianslyst skole og Hetland videregående skole har undervisning i kroppsøving her. 

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) står for den offisielle åpningen.

– Hetlandshallen er en fleksibel flerbrukshall, og et viktig supplement til byens idrettsanlegg, sa ordføreren i talen.

LES OGSÅ: Slik blir nye Hetlandshallen

Dobbelthallen på Kristianslyst kostet 86 millioner kroner. Hallen har fått grønt tak, som gir mindre behov for kjøling om sommeren, og isolerer om vinteren.

Det er mulighet for ballsport av mange slag, blant annet håndball, innebandy og badminton. I kjelleren er det et godt utstyrt styrkerom. Det er også bygget ny kunstgressbane.

Nybygget er forankret i Fagplan for idrett.

– Økt kapasitet i bydelen gir nye muligheter og tilbud for små og store innbyggere i Hillevåg bydel. Eldre kan komme hit og være i aktivitet på dagtid. Den nye hallen betyr et stort løft for Hillevåg. Alle i bydelen kan glede seg over bedre hallkapasitet i bydelen. Så fin gymsal hadde vi ikke da jeg var ungdom og spilte kanonball og hoppet bukk, mente ordfører Sagen Helgø.