Se årets første kommunestyremøte direkte

I ettermiddag avholdes det første kommunestyremøtet etter at Stavanger, Finnøy og Rennesøy ble én kommune. Møtet kan du se direkte på RA.

I dag avholdes årets første kommunestyremøte etter kommunesammenslåingen.

Møtet kan du se direkte på RA fra klokken 14.00.

Først ut på sakskartet er kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (HROS). 

I saksframlegget står det at kommunene i Norge har en sentral rolle i samfunnssikkerhetsarbeidet, og at de skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og har et grunnleggende ansvar for å beskytte innbyggerne og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. HROS skal kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, og hvordan disse kan påvirke kommunen. 

Økonomiske forhold

Etter at HROS har blitt diskutert skal avtalen som regulerer det økonomiske forholdet og det praktiske samarbeidet mellom Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd godkjennes.

I saksframlegget står det at i anledning kommunesammenslåingen og etableringen av (nye) Stavanger kommune har det vært behov for å få på plass en ny avtale som regulerer forholdet mellom (nye) Stavanger og (nye) Stavanger kirkelige fellesråd.

Kontrollutvalgets årsplan

Deretter skal Kontrollutvalgets årsplan for 2020 tas til orientering, før det foreslås å vedta justeringer av delegeringsreglement 2019-2023.

Til slutt vil det bli tatt opp vedtak om fritak, permisjon og supplering, før et vil komme to interpellasjoner. En fra Eirik Faret Sakariassen (SV) og en fra Aleksander Stokkebø (H).