Sandnes-exit?

LEDER: Stanley Wirak risikerer at varaordfører Pål Morten Borgli overtar kontoret hans hvis ikke Ap greier å fange opp misnøyen med den nye bomringen, skriver Bjørn G. Sæbø

Bomaksjonistene i Stavanger og Sandnes har på kort tid utviklet seg fra en hurtigvoksende Facebook-gruppe til å bli en maktfaktor i gatene. Onsdagens demonstrasjoner i de to byene må tolkes dit hen at politikerne kjenner at det brenner under føttene, og at vedtaket fra 2014 med ny bomring og køavgift rammer usosialt.

Spesielt den sosiale dimensjonen rammer Sandnes-ordfører og Rogaland Ap-fylkesleder Stanley Wirak midt i hans sosialdemokratiske hjerte. Mens mer velbemidlede vestkantfolk i det tettbygde Stavanger enten bor innenfor ringen eller ved kollektivaksene, er innbyggerne i utkantene av spredtbygde Sandnes avhengige av bilen.

LES OGSÅ: Kolumbus er klar for bompassasjerer

Bilavhengigheten, de sosioøkonomiske forskjellene og kravet om at staten går inn med mer penger, har drevet Wirak til å true med Sandnes-exit av Bymiljøpakken i et intervju med Aftenbladet.

Wiraks kritikk av Ketil Solvik-Olsen (Frp) og hans framstilling av bompenger som et lokalt påfunn, er også til å forstå.

Samferdselsministerens forsøk på å dytte de ubehagelige sidene ved veifinansiering ned på lokal- og fylkespolitikere, minner mer og mer om ansvarsfraskrivelse.

LES OGSÅ: Wirak: – Frp bør dra til Oslo, ikke Bybrua

Samtidig ser nok Wirak ett år fram til neste valg, der Frp etter å ha koblet seg på bompengeaksjonen, kan håve inn proteststemmene. Stanley Wirak risikerer at varaordfører Pål Morten Borgli overtar kontoret hans hvis ikke Ap greier å fange opp misnøyen med bommene.

LES OGSÅ: Hvordan skal de kutte 4,7 milliarder kroner?

Wiraks fallhøyde er stor. Velgerne vil straffe ham hvis han ikke står opp for Sandnes, samtidig som konsekvensene av en Sandnes-exit fra Bymiljøpakken er uoversiktlige. Skal bussveien stoppe på Forus? Hva skjer med traseene som allerede er bygd i Sandnes? Må det framforhandles en helt ny avtale?

Det er høyt spill av en ordfører som ser at han er tvunget til handling, og enda en konsekvens er at samarbeidsklimaet mellom Stavanger og Sandnes går fra lunkent til iskaldt.