Sammen for Saxemarka

DEBATT: Lokalbutikken er lagt ned, men kanskje vi kan skape en ny møteplass?

Av: Paal Kloster. Kommunestyrekandidat for Stavanger SV

Dagligvarebutikken på Saxemarka, tidligere Økonomen, ble lagt ned fra første juni. Dette er et stort tap for området, som er en del av Hillevåg bydel. Stavanger kommunes levekårsundersøkelse viser at det er flere deler av Hillevåg bydel som har utfordringer, blant annet Saxemarka. Som politiker for SV og beboer i området vil jeg ta initiativ til at bygningen og det tilhørende parkeringsarealet fortsatt skal være en møteplass for området. Det er viktig å finne et innhold til bygningene som beboerne i området har bruk for. Dette må vi som bor i området få til i samarbeid med Coop og Stavanger kommune.

Innholdet kan være alt fra bowling, blomsterbutikk og sentral for bildelingsordning til bytte- og utlånssentral og kafé. Nesten alt unntatt boliger bør være aktuelt. Vi trenger bistand fra kommunen til å lage et opplegg for medvirkning, der beboerne kan komme sammen og utarbeide et forslag til hva vi trenger og kan få til i butikklokalene. Vi må for all del unngå å gjenta fadesen med Hillevåg torg. Der har kommunen og politikerne brukt store penger på opparbeidelse av torget uten å rådføre seg med innbyggerne om hva de virkelig trenger.

Det har vært butikk på Saxemarka siden 1960, da området ble bygget ut med blokkbebyggelse. Rekkehusene på Solsletta sør for butikken ble bygd omtrent samtidig. Ene- og tomannsboligene i Ullandhaugskråningen i vest ble også bygget i det samme tidsrommet. I nord ligger Schankeholen, som har både eldre og nyere bebyggelse, og i øst boligområdene i Bekkefaret på motsatt side av motorveien. For alle disse områdene har Økonomen eller Økkå vært et sentralt sted. Butikken hadde alt som trengtes til daglig, med egen ferskvareavdeling med fisk og kjøtt. Butikken var samvirkelaget Økonoms stolthet da den ble bygget og var en del av det lille lokalsenteret, med bank, postkontor, frisør og tannlege. 

Jeg har et fint minne fra forsommeren 1969. Jeg var seks år, og sammen med bror min hadde vi skrapt sammen de nødvendige kronene som trengtes for å kjøpe det første tegneseriealbumet på norsk om Asterix og Obelix. Vi gikk til Økkå for å bytte pengene mot et stykke tegnet litteratur som vi hadde stor glede av i lang tid etterpå, og hver vår kroneis. Lykken var fullkommen!

Samfunnsutviklingen har ikke spilt på lag med Saxemarka etter at familien min flyttet til Stokka i 1972. Motorveien åpnet i 1974, og den økende trafikkstøyen er og har vært en svært negativ miljøfaktor for området, særlig for boligene som ligger nærmest veien. Da jeg flyttet tilbake til området i 1994 var det ikke ferskvareavdeling i butikken lenger, banken var allerede lagt ned, og noen år senere forsvant postkontoret. På slutten av nittitallet gjorde samvirkelaget Økonom et godt forsøk på å løfte området, og butikken ble bygd om til Mega-konseptet. De tidligere lokalene for banken og postkontoret ble innlemmet i butikken, og vi fikk ferskvareavdeling igjen. Det så lyst ut, nå trengte vi ikke å reise ut av området for å få tak i det vi trengte. Men konkurransen er hard i dagligvarebransjen, og det endte altså dessverre med at Økkå ble nedlagt nå nylig. Enn så lenge har vi fremdeles frisør i lokalene.

Levekårsonen Saxemarka har utfordringer og lav score på mange indikatorer. Det er viktig at de tomme butikklokalene får et innhold som kan være med å løfte byområdet. Vi som bor i området hadde ikke bare en dagligvarebutikk, men en møteplass der vi traff naboer og kjente. Vi får tak i dagligvarer i andre butikker litt lenger unna, men møteplassen må vi kjempe for å beholde. Derfor ønsker SV å komme i dialog med Coop for å diskutere bruken av de tomme butikklokalene. SV vil også undersøke om det kommunale foretaket Stavanger Utvikling kan kjøpe eller leie lokalene av Coop. Sammen kan vi få Saxemarka ut av saksa, men først må vi høre på hva folk i området mener om dette!